Obavijest uz početak nove školske godine 2017./2018.

U nastavku pročitajte nekoliko osnovnih informacija vezanih uz nastavu informatike u školskoj godini 2017./2018.

Potreban pribor
Za nastavu informatike potreban vam je udžbenik i bilježnica. Ako još niste kupili bilježnicu, kupite bilježnicu s kvadratićima po mogućnosti A4 formata. Jedna bilježnica bit će vam dovoljna za sve 4 godine nastave informatike. Ako želite spremati svoje radove i biti sigurni da vam ih netko neće sa školskog računala obrisati, nabavite jedan USB memorijski štapić; za nastavu je sasvim dovoljan i 1GB (ne mora ni biti nov). 

Odvijanje nastave
Nastava informatike odvija se jednom tjedno u blok-satu (2 sata odjednom).

Zbog velikog broja polaznika izborne nastave informatike i ograničenog broja računala u učionici, nastava se odvija po grupama. Zato se u jednoj grupi nalaze učenici iz više razrednih odjeljenja.

Svi učenici-putnici smješteni su u istu grupu kako bi se lakše organizirao njihov prijevoz, dok su učenici iz Orehovice raspoređeni po ostalim grupama.

Grupe za nastavu, kao i raspored nastave za pojedine grupe, dan je u nastavku. Pronađite svoje ime i saznajte u kojoj ste grupi te kada imate nastavu informatike - zabilježite to u svoj raspored sati!

 

Grupa 5.p - grupa 5 razreda s putnicima
1. Borna Antonović
2. Monika Balog
3. Nina Balog
4. Vanesa Balog
5. Mario Bogdan
6. Ida Hlapčić
7. Lana Horvat
8. Leon Horvat
9. Melani Husić
10. David Oršuš
11. Lana Šergić
12. Zorijan Talan

ponedjeljkom

5. i 6. sat prema rasporedu

Grupa 5.1 
1. Noa Botić
2. Eni Bratuša
3. Dario Ignac
4. Karlo Ignac
5. Gabrijela Kodba
6. Nedjeljko Marić
7. Josip Mathias Novak
8. Nina Oršuš
9. Nina Palfi
10. Mika David Požgaj
11. Luka Vranović
12. Ivana Vuk

srijedom

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 9,25 sati (prije nastave) 
Grupa 5.2
1. Benjamin Balog
2. Zdravko Balog
3. Emilija Bogdan
4. Sandi Bogdan
5. Gabrijela Horvat
6. Klara Horvat
7. Ksenija Ignac
8. Larisa Ivanović
9. Andreja Oršuš
10. Đulijano Oršuš
11. Marija Oršuš
12. Mario Oršuš

srijedom

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 14,55 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave) 
Grupa 6.p - grupa 6 razreda s putnicima
1. Krešo Balog
2. Benjamin Bogdan
3. Maja Bogdan
4. Arian Crnčec
5. Fabijan Gal
6. Matija Horak
7. Mateja Horvat
8. Zoran Horvat
9. Manuel Ignac
10. Mateo Just
11. Hanna Kovač
12. Lidija Oršuš
13. Lena Požgaj
14. Nino Pužaj
15. Brigita Višnjić 

petkom

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave) 

Grupa 6.1
1. Damijan Balog
2. Aleks Horvat
3. Mateo Horvat
4. Andrijana Ignac
5. Denis Ignac
6. Kemal Ignac
7. Kristijan Ignac
8. Martina Ignac
9. Renato Ignac
10. Spomenka Ignac
11. Vlatka Ignac
12. Monika Lučić
13. Alen Oršuš
14. Kristina Oršuš
15. Monika Zobec

srijedom

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

Grupa 7.p - grupa 7. razreda s putnicima
1. Luka Antonović
2. Lovro Bukal
3. Daniel Juras
4. Tina Kedmenec
5. Vanesa Mesarić
6. Lana Skupnjak
7. Leon Strnad
8. Dora Sušec
9. Matija Sušec
10. Božidar Sraka
11. Teo Varga
12. Tea Žvorc
 

utorkom

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

Grupa 7.1
1. Ivan Branović
2. Renata Bogdanić
3. Teo Botić
4. Martina Horvat
5. Melanie Horvat
6. Dragica Juras
7. Matej Kreslin
8. Leon Novak
9. Nina Obadić
10. Nina Oršuš
11. Sanja Palfi
12. Sara Vrbanec

četvrtkom

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

 
Grupa 7.2
1. Gabrijela Balog
2. Mateo Balog
3. Alen Horvat
4. Dario Horvat
5. Nikola Horvat
6. Rosana Horvat
7. Magdalena Ignac
8. Vlatka Ignac
9. Mirela Lučić
10. Josipa Oršuš
11. Renato Oršuš
12. Robert Oršuš

 petkom

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

 

Grupa 8.p - grupa 8. razreda s putnicima
1. Leo Baranašić
2. Stefan Carević
3. Mateo Hajdinjak
4. Laura Kedmenec
5. Alex Krištofić
6. Danjela Novak
7. Mihael Sraka
8. Petar Sraka

utorkom

 kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

Grupa 8.1
1. Renata Balog
2. Klaudija Bogdan
3. Vilim Branović
4. Mihael Horvat
5. Mario Ignac
6. Nina Ignac
7. Josip Ivić
8. Viktorija Kiščinal
9. Tin Plaftak

 četvrtkom

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)