Obavijest za 7. i 8. razrede

U ponedjeljak 3.10.2016. godine neće biti nastave informatike za grupe 7.1 i 8.1. zbog spriječenosti učiteljice.
Grupa 6.p informatiku ima normalno po rasporedu.

Obavijest uz početak nove školske godine 2016./2017.

U nastavku pročitajte nekoliko osnovnih informacija vezanih uz nastavu informatike u školskoj godini 2016./2017.

Potreban pribor
Za nastavu informatike potreban vam je udžbenik i bilježnica. Ako još niste kupili bilježnicu, kupite bilježnicu s kvadratićima po mogućnosti A4 formata. Jedna bilježnica bit će vam dovoljna za sve 4 godine nastave informatike. Ako želite spremati svoje radove i biti sigurni da vam ih netko neće sa školskog računala obrisati, nabavite jedan USB memorijski štapić; za nastavu je sasvim dovoljan i 1GB (ne mora ni biti nov). 

Odvijanje nastave
Nastava informatike odvija se jednom tjedno u blok-satu (2 sata odjednom).

Zbog velikog broja polaznika izborne nastave informatike i ograničenog broja računala u učionici, nastava se odvija po grupama. Zato se u jednoj grupi nalaze učenici iz više razrednih odjeljenja.

Svi učenici-putnici smješteni su u istu grupu kako bi se lakše organizirao njihov prijevoz, dok su učenici iz Orehovice raspoređeni po ostalim grupama.

Grupe za nastavu, kao i raspored nastave za pojedine grupe, dan je u nastavku. Pronađite svoje ime i saznajte u kojoj ste grupi te kada imate nastavu informatike - zabilježite to u svoj raspored sati!

 

Grupa 5.p - grupa 5 razreda s putnicima
1. Krešo Balog
2. Arian Crnčec
3. Fabijan Gal
4. Matija Horak
5. Zoran Horvat
6. Manuel Ignac
7. Mateo Just
8. Hanna Kovač
9. Lidija Oršuš
10. Lena Požgaj
11. Nino Pužaj
12. Brigita Višnjić

srijeda

5. i 6. sat prema rasporedu

Grupa 5.1
1. Benjamin Bogdan
2. Maja Bogdan
3. Mateja Horvat
4. Mateo Horvat
5. Kemal Ignac
6. Melanija Ignac
7. Renato Ignac
8. Spomenka Ignac
9. Monika Lučić
10. Andreja Oršuš

utorak

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

Grupa 5.2
1. Benjamin Balog
2. Damijan Balog
3. Zdravko Balog
4. Aleks Horvat
5. Andrijana Ignac
6. Denis Ignac
7. Kristijan Ignac
8. Martina Ignac
9. Alen Oršuš
10. Kristina Oršuš
11. Monika Zobec

utorak

kada imate nastavu ujutro, infomatiku imate 5. i 6. sat prema rasporedu.

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 9,25 sati (prije nastave)
Grupa 6.p - grupa 6. razreda s putnicima
1. Luka Antonović
2. Lovro Bukal
3. Daniel Juras
4. Tina Kedmenec
5. Vanessa Mesarić
6. Lana Skupnjak
7. Leon Strnad
8. Dora Sušec
9. Matija Sušec
10. Božidar Sraka
11. Teo Varga
12. Tea Žvorc

 

ponedjeljak

5. i 6. sat prema rasporedu

Grupa 6.1
1. Ivan Branović
2. Renata Bogdanić
3. Teo Botić
4. Martina Horvat
5. Melanie Horvat
6. Dragica Juras
7. Matej Kreslin
8. Leon Novak
9. Nina Obadić
10. Nina Oršuš
11. Sanja Palfi
12. Sara Vrbanec

petak

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

 
Grupa 6.2
1. Gabrijela Balog
2. Alen Horvat
3. Dario Horvat
4. Nikola Horvat
5. Rosana Horvat
6. Magdalena Ignac
7. Vlatka Ignac
8. Mirela Lučić
9. Josipa Oršuš
10. Renato Oršuš
11. Robert Oršuš

 petak

5. i 6. sat prema rasporedu

 

Grupa 7.p - grupa 7. razreda s putnicima
1. Leo Baranašić
2. Stefan Carević
3. Mateo Hajdinjak
4. Laura Kedmenec
5. Alex Krištofić
6. Danjela Novak
7. Mihael Sraka
8. Petar Sraka

četvrtak

 kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

Grupa 7.1
1.Mateo Balog
2. Renata Balog
3. Klaudija Bogdan
4. Vilim Branović
5. Mihael Horvat
6. Nina Ignac
7. Josip Ivić
8. Viktorija Kiščinal
9. Tin Plaftak

 ponedjeljak

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 9,25 sati (prije nastave)

Grupa 8.p - grupa 8. razreda s putnicima
1. Dorotea Buza
2. Marina Bogdan
3. Kevin Držanić
4. Violeta Đurđević
5. Mateo Fuler
6. Benjamin Hajdinjak
7. Leticija Horvat
8. Adriana Klobučarić
9. Željka Oršuš
10. Nino Sraka
11. Leon Šket
12. Frane Štefičar
13. Sanja Vuk

četvrtak

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)

Grupa 8.1
1. Tanja Bogdan
2. Denis Bogdanić
3. Marko Horvat
4. Antun Ignac
5. Mario Ignac
6. Mateo Ignac
7. Petra Ignac
8. Maja Just
9. Mateo Kalanjoš
10. Kevin Kocijan
11. Dejan Lučić
12. Vanessa Požgaj
13. Ines Zobec

 

ponedjeljak

kada imate nastavu ujutro, tada dolazite na informatiku u 13,00 sati (poslije nastave)

kada imate nastavu poslijepodne, tada dolazite na informatiku u 11,05 sati (prije nastave)