Učiteljsko vijeće

 ČLANOVI UČITELJSKOG VIJEĆA OŠ OREHOVICA U ŠK. GOD. 2018./2019.

Rbr. Prezime i ime Predmet
1. Bacinger Zlatko glazbena kultura
2. Dodlek Jasminka njemački jezik  
3. Drakulić Sanja povijest  
4. Kristina Fegeš informatika
5. Grgić Tihomir tjelesna i zdravstvena kultura  
6. Hašperger Tajana stručna suradnica - psihologinja
7. Horvat Marko vjeronauk  
8. Jambrović Ninoslav vjeronauk  
9. Jekić Jasenka razredna nastava  
10. Kocijan Sandra njemački jezik  
11. Krištofić Željko razredna nastava
12. Kokot Lidija matematika
13. Lukač Đurđica razredna nastava  
14. Ljubić Zvonko tehnička kultura  
15. Matulina Martinjak Iva matematika  
16. Mekovec Kolarić Irena stručna suradnica - defektologinja  
17. Mlinarić Emina razredna nastava  
18. Novak Ivanka hrvatski jezik  
19. Oreški Tanja informatika  
20. Poljak Ivana matematika i fizika
21. Požgaj Marija hrvatski jezik
22. Ružić Marko razredna nastava
23. Ružić Petra razredna nastava
24. Srnec Aleksandra geografija  
25. Srnec Maja razredna nastava
26. Srnec Petra razredna nastava
27.  Sušec Branko ravnatelj
28. Šafarić Tatjana razredna nastava
29. Šarec Dvorski Maja likovna kultura 
30. Šavora Peter Gorana njemački jezik
31. Tompoš Adela engleski jezik  
32  Trstenjak Maja stručna suradnica - pedagoginja
33. Valkaj Indira hrvatski jezik  
34. Vrabec Ivana stručna suradnica - knjižničarka
35. Vrabec Kristina priroda
36. Vrbanec Tomislav biologija i kemija
37. Vrus Rosanda razredna nastava
38. Zadravec-Kermek Senija razredna nastava