Učiteljsko vijeće

 ČLANOVI UČITELJSKOG VIJEĆA OŠ OREHOVICA U ŠK. GOD. 2019./2020.

Rbr. Prezime i ime Predmet
1. Bacinger Zlatko glazbena kultura
2. Dodlek Jasminka njemački jezik  
3. Drakulić Sanja povijest  
4. Drvenkar Dubravka razredna nastava
5. Kristina Fegeš informatika
6. Grgić Tihomir tjelesna i zdravstvena kultura
7. Horvat Marko vjeronauk  
8. Jakopic Tatjana razredna nastava
9. Jambrović Ninoslav vjeronauk  
10. Jekić Jasenka razredna nastava  
11. Kocijan Sandra njemački jezik  
12. Krištofić Željko razredna nastava
13. Kokot Lidija matematika
14. Lukač Đurđica razredna nastava  
15. Ljubić Zvonko tehnička kultura  
16. Matulina Martinjak Iva matematika  
17. Mekovec Kolarić Irena stručna suradnica - defektologinja  
18. Mlinarić Emina razredna nastava  
19. Novak Ivanka hrvatski jezik  
20. Oreški Tanja informatika  
21.  Pokos Sandra likovna kultura
22. Polgar Krešimir stručni suradnik - psiholog
23. Poljak Ivana matematika i fizika
24. Požgaj Marija hrvatski jezik
25. Ružić Marko razredna nastava
26. Srnec Aleksandra geografija  
27. Srnec Petra razredna nastava
28.  Sušec Branko ravnatelj
29. Šafarić Tatjana razredna nastava
30. Šavora Peter Gorana njemački jezik
31. Tompoš Adela engleski jezik  
32. Valkaj Indira hrvatski jezik  
33. Vrabec Ivana stručna suradnica - knjižničarka
34. Vrabec Kristina priroda
35. Vrbanec Tomislav biologija i kemija
36. Vrus Rosanda razredna nastava
37. Zadravec-Kermek Senija razredna nastava