Aktiv razredne nastave

ČLANOVI AKTIVA RAZREDNE NASTAVE OŠ OREHOVICA U ŠK. GOD. 2019./2020.

Rbr. Ime i prezime Predmet koji predaje
Razred
1. Jasenka Jekić razredna nastava 1.a
2. Dubravka Drvenkar razredna nastava 1.b
3. Željko Krištofić razredna nastava 1.c
4. Petra Srnec razredna nastava 2.a
5. Senija Zadravec-Kermek razredna nastava 2.b
6. Rosanda Vrus razredna nastava 3.a
7. Marko Ružić razredna nastava 3.b
8. Tatjana Jakopic razredna nastava 4.a
9. Tatjana Šafarić razredna nastava 4.b
10. Emina Mlinarić razredna nastava 1./4.c.-PŠ
11. Jasminka Dodlek njemački jezik 1.ab 
12. Sandra Kocijan njemački jezik 1.c, 3.abc,
4.c 
13. Gorana Šavora Peter njemački jezik  2.ab, 4.ab
14. Adela Tompoš engleski jezik 4.abc 
15. Ninoslav Jambrović vjeronauk  2.ab, 3.ab,
4.ab
16. Marko Horvat vjeronauk 1.abc, 3.c,
4.c 
17. Zlatko Bacinger glazbena kultura  4.abc
18. Irena Mekovec Kolarić stručna suradnica -
defektologinja
 
19. Krešimir Polgar stručni suradnik -
psiholog
 
20. Ivana Vrabec stručna suradnica -
knjižničarka
 

Voditeljica Aktiva razredne nastave za školsku godinu 2019./2020. je Senija Zadravec-Kermek, dipl. uč. savjetnik.

Aktiv razredne nastave je stručno vijeće u školi koje okuplja učitelje razredne nastave i učitelje predmetne nastave koji u razrednoj nastavi održavaju nastavu stranih jezika, glazbene kulture u 4. razredu i vjeronauka te stručne suradnike.
Sastanci Aktiva održavaju se jednom mjesečno i na njima se, uz stalnu temu vezanu za tematsko mjesečno planiranje po razredima i planiranje ostvarivanja izvanučioničke nastave, realiziraju i teme vezane za permanentno usavršavanje učitelja kroz predavanja i radionice te aktualne teme.