Vijeće roditelja

 

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA OŠ OREHOVICA - ŠK.GOD. 2018./2019.

Razred Ime i prezime roditelja Mjesto stanovanja
1.a Kristina Horvat Orehovica
1.b Ana Šestak Orehovica
2.a Sanela Balog Orehovica
2.b Suzana Horvat Orehovica
2.c Nadica Plaftak Orehovica
3.a Nina Branović Orehovica
3.b Ljiljana Balog Orehovica
4.a Ivanka Obadić Orehovica
4.b Suzana Vurušić Orehovica
1.c/4.c Ivana Kavran Podbrest
5.a Danijela Horvat Orehovica
5.b Ljubica Ignac Orehovica
6.a Marko Balog Orehovica
6.b Slađana Ignac Orehovica
7.a Radmila Balog Orehovica
7.b Natalija Hlapčić Vularija
8.a Ivanka Teić Orehovica
8.b Alen Ružić Orehovica
8.c Dušan Oršuš Orehovica
Cvjetići Ana Marija Bezek Vularija
Medenjaci Danijela Kreslin Orehovica
Tigrići Sanela Balog Orehovica

Predsjednica Vijeća roditelja je Ana Šestak.

SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA U ŠK.GOD. 2018./2019.

Sjednica 17. 12. 2018.
Poziv