Vijeće roditelja

 

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA OŠ OREHOVICA - ŠK.GOD. 2018./2019.

Razred Ime i prezime roditelja Mjesto stanovanja
1.a Nevenka Oršuš Orehovica
1.b Snježana Balog Orehovica
1.c Nadica Plaftak Orehovica
2.a Marijana Krčmar Vularija
2.b Kristijan Oršoš Orehovica
3.a Ivanka Obadić Orehovica
3.b Jagoda Oršuš Orehovica
4.a Nadica Bogdan Orehovica
4.b Danijela Horvat Orehovica
3.c/4.c Verica Radović Podbrest
5.a Marko Balog Orehovica
5.b Martina Požgaj Orehovica
6.a Natalija Hlapčić Vularija
6.b Radmila Balog Orehovica
7.a Ivanka Teić Orehovica
7.b Alen Ružić Orehovica
7.c Gordana Horvat Orehovica
8.a Dragica Antonović Vularija
8.b Martina Vrbanec Orehovica
Mravići Dušan Oršuš Orehovica
Ribice Ana Šestak Orehovica

Predsjednica Vijeća roditelja je Natalija Hlapčić.

SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA U ŠK.GOD. 2018./2019.

Sjednica 17. 12. 2018.
Poziv