Tim za kvalitetu

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG TIMA ZA KVALITETU OŠ OREHOVICA

  Ime i prezime
1. Željko Krištofić
2. Marko Horvat
3. Monika Kamenić
4. Irena Mekovec Kolarić
5. Tanja Oreški
6. Nikola Petričević
7. Aleksandra Srnec
8. Ivana Vrabec
9. Senija Zadravec-Kermek

 

Odluka o imenovanju školskog tima za kvalitetu