Provjera znanja - Jezik računala

 1. Što je bit?
 2. Koliko različitih stanja može poprimiti bit?
 3. Koja su to stanja (vrijednosti) koja može poprimiti bit?
 4. Napiši sve moguće kombinacije 2 bita! (Napomena: ima ih ukupno 4!)
 5. Što je to četvorka bitova?
 6. Kako kraće zapisujemo četvorke bitova?
 7. Koliko bitova sadrži bajt?
 8. Napiši jedan bajt (bilo koji)!
 9. Služeći se tablicom, treba znati prikazati zadani bajt u skraćenom obliku (simbolima).
 10. Služeći se tablicom, treba skraćeni oblik pretvoriti u bajt.
 11. Zadana je riječ ŠKOLA. a) Koliko bajtova trebamo da bismo prikazali riječ ŠKOLA? b) Objasni zašto!
 12. Poredaj mjerne jedinice za kapacitet memorije od najmanjeg do najvećeg kapaciteta: GB –TB – kB - MB
 13. Koje su mjesne vrijednosti bajta? Odgovor: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 128
 14. U tablicu bajta, treba upisati mjesne vrijednosti bajta. Pazi, upisuješ zdesna ulijevo!
 15. Pomoću binarnih znamenki treba prikazati zadani dekadski broj (npr. 138) u tablici mjesnih vrijednosti.
 16. Što je kodiranje?
 17. Što je dekodiranje?
 18. Što je kod?
 19. Kako nazivamo najpoznatiju normu kodiranja?
 20. Mogu li dva znaka u kodnoj tablici imati isti kod?
 21. Što je datoteka?
 22. Što je znakovna datoteka?
 23. Kojim znakom završava svaka znakovna datoteka?

Pitanja za prvu pismenu provjeru znanja

 1. Što je strojna oprema računala?
 2. Što su ulazne jedinice? Navedi jednu ulaznu jedinicu!
 3. Što su izlazne jedinice? Navedi jednu izlaznu jedinicu!
 4. Čemu služi središnja jedinica?
 5. Što su spremnici računala? (Čemu služe) - možeš objasniti i svojim riječima.
 6. Kako se zovu prikazani spremnici? (bit će slike spremnika, treba ih prepoznati)
 7. Za svaki od spremnika iz prethodnog zadatka moraš znati odrediti je li prikazani spremnik
  a) privremeni ili trajni (da li se podaci mogu brisati nakon zapisivanja ili ne)
  b) glavni ili pomoćni (da li se nalazi u središnjoj jedinici računala ili ne)
 8. Kako se nazivaju svi vidljivi i opipljivi dijelovi računala?
 9. Kako se naziva vrlo brz spremnik koji sprema aktivne programe i međurezultate obrade?
 10. Kako se nazivaju spremnici koji se nalaze u središnjoj jedinici računala?
 11. Kako se naziva neizbrisivi spremnik koji sadrži osnovne informacije o računalu?
 12. Kako se nazivaju spremnici kod kojih se podaci mogu i zapisivati i brisati?
 13. Čemu služi procesor računala?
 14. Kako se naziva skup programa koji upravljaju sklopovljem računala?
 15. Imenuj jedan operacijski sustav!
 16. Kako se nazivaju programi koji obavljaju određene zadaće  (npr. pisanje teksta, crtanje i sl.)?
 17. Kako se zove postupak povezivanja programa i operacijskog sustava kako bi se program mogao izvoditi?
 18. Naziv datoteke sastoji se od dva dijela koja su razdvojena točkom. Imenuj ta dva dijela!
 19. Čemu služi nastavak datoteke?
 20. Kako nazivamo prostore na spremniku, koja često sami stvaramo, koja nam pomažu da organiziramo svoje podatke?
 21. Među zadanim ikonama prepoznaj ikonu mape! (između nekoliko ponuđenih ikona treba zaokružiti mapu)
 22. Kako često nazivamo strukturu mapa u operacijskom sustavu Windows?