Mreže računala - pitanja za ponavljanje

1. Što je mreža računala
2. Koliko najmanje računala mora biti spojeno da bi se spoj nazivao "mrežom"?
3. Što sve računala mogu dijeliti u mreži?
4. Imenuj primjer strojne opreme koju računala mogu dijeliti u mreži.
5. Koje vrste računalnih mreža razlikujemo prema rasprostranjenosti?
6. Kakva je mreža LAN?
7. Kakva je mreža WAN?
8. Kako se zove najpoznatija širokorasprostranjena mreža?
9. Što je poslužitelj?
10. Što je klijent?
11. Nalaze li se internetske stranice na poslužiteljima ili klijentima?
12. Kada pretražujete internet, je li vaše računalo poslužitelj ili klijent?
13. Što je paketni prijenos podataka?
14. Što je poruka?
15. Što se čini s porukama da bi se lakše slale kroz mrežu?
16. Što je mrežni protokol?
17. Skiciraj dijelove paketa!
18. Što je IP adresa?
19. Napiši primjer ispravne IP adrese!
20. Moraju li sva računala u mreži imati IP adresu?
21. Mogu li dva ili više računala u istoj mreži imati istu IP adresu?
22. Što su zloćudni programi?
23. Navedi barem dva načina na koje se zloćudni programi šire!
24. Navedi barem četiri najčešće vrste zloćudnih programa!
25. Na koje načine možemo zaštititi svoje računalo od zloćudnih programa?
26. Kako se zovu programi kojima se možemo boriti protiv zloćudnih programa na našem računalu?
27. Zašto je važno da se antivirusni programi stalno ažuriraju?
28. Kako općenito nazivamo zloćudni program koji širi lažnu uzbunu?
29. Kako općenito nazivamo zloćudni program koji se pretvara da je koristan program?
30. Kako općenito nazivamo zloćudni program koji se umnožava tako dugo dok ne zaguši resurse (najčešće radnu memoriju) računala?
31. Navedi barem dva načina na koja zloćudni programi čine štetu računalu.

Zadaci za vježbu 6. razred

Mreže računala

Složi sliku mreže računala - slagalica (puzzle)
Složi sliku društvenih mreža - slagalica (puzzle)
Složi sliku "internet stvari" - slagalica (puzzle)

Mreže računala - osnovni pojmovi (križaljka)

Vrste datoteka, dokumenti

Magnetaljka - igra izdavačke kuće Profil - vrste datoteka

Izrada prezentacija - Konvencija o dječjim pravima

Čovječe, ispravi se! - online igra UNICEF-a o dječjim pravima