Provjera znanja - Internet - pitanja za ponavljanje

Nekoliko kratkih prezentacija u .pdf obliku: 

Struktura interneta, Ostale internetske usluge, Davatelj usluga na internetuPovezivanje na internet

Testom će biti obuhvaćeno gradivo u udžbeniku od str. 144 - 145.

Pokušaj odgovoriti na pitanja:

 1. Što je internet?
 2. Što je računalna mreža?
 3. Prepoznaj sabirničku, zvjezdastu i prstenastu topologiju mreže!
 4. Kakva je mreža ravnopravnih članova?
 5. Kakva je mreža tipa klijent/poslužitelj?
 6. Što je protokol?
 7. Prepoznati i spojiti nazive osnovnih protokola s njihovim značenjem (HTTP, TCP/IP, TELNET, FTP, SMTP)
 8. Navedi osnovne vrste usluga interneta!
 9. Označavaju li pojmovi internet i www isto? Objasni!
 10. Što nam treba za pristup internetu?
 11. Što je davatelj internetskih usluga (ISP)?
 12. Navedi barem 2 ISP-a u Hrvatskoj.
 13. Od čega se sastoji korisnički račun kojeg daje ISP?
 14. Možeš li sam sebi poslati elektroničku poštu?
 15. Možeš li elektroničku poštu poslati na više adresa?
 16. Što je poslužitelj?
 17. Navedi osnovne vrste poslužitelja na internetu!
 18. Mora li web poslužitelj biti neprekidno priključen na internet?
 19. Navedi osnovne vrste internetskih veza (načine uspostavljanja veze na internet)!
 20. Kako se zove vrsta internetske veze koja omogućuje stalnu povezanost s internetom?
 21. Kako se naplaćuje korištenje interneta kod birane veze, a kako kod zakupljene veze?
 22. Kako općenito nazivamo uređaj koji omogućuje spajanje računala na internet?
 23. U kojoj mjernoj jedinici danas najčešće izražavamo brzinu modema?

 

KVIZ (QUIZIZZ) za vježbu i ponavljanje (30 pitanja):

https://quizizz.com/join  unesite kod: 718278