Vježba Excel - praktična provjera 1. dio

Ovdje možete preuzeti zadatke za vježbu prije prve praktične provjere znanja iz Excela.

Zadaci (vježbe) prije provjere - Python

Python je besplatni programski jezik pa ga možete preuzeti s interneta na poveznici https://www.python.org/downloads/.

U nastavku je nekoliko zadataka za vježbu. Na kraju se nalaze i rješenja zadataka, ali od srca vam preporučujem da pokušate najprije zadatke riješiti sami - tako se najbolje uči! 

 1. Napiši program koji će unijeti dva cijela broja i zatim ih zbrojiti, oduzeti, pomnožiti i podijeliti.
 2. Napiši program koji će unijeti dva cijela broja (djeljenik i djelitelj), a ispisati količnik i ostatak dijeljenja ta dva broja.
 3. Napiši program koji će unositi stranice a i b pravokutnika, a ispisati površinu i opseg pravokutnika. 
 4. Napiši program koji će unijeti dva različita broja. Treba ispisati veći od njih.
 5. Napiši program koji će unijeti dvije stranice a i b četverokuta. Ako su stranice jednake, treba ispisati poruku „Lik je kvadrat“, a ako nisu, treba ispisati poruku „Lik je pravokutnik“.
 6. Napiši program koji će za uneseni broj a ispitati je li broj paran ili neparan. Ako je broj paran, treba ispisati poruku „Broj je paran“ , a inače  ispisati „Broj je neparan“.
 7. Napiši program  koji će N puta ispisati tvoje ime.
 8. Napiši program koji će ispisati prvih N prirodnih brojeva.
 9. Napiši program koji će zbrojiti prvih N prirodnih brojeva.
 10. Nacrtaj jednakostraničan trokut duljine stranice 100 piksela.
 11. Nacrtaj pravilan peterokut duljine stranice 70 piksela.
 12. Nacrtaj pravilan n-terokut (broj stranica se unosi preko tipkovnice).
 13. Napiši program koji će unositi stranice a i b pravokutnika i nacrtati ga.
 14. Napiši program koji će unijeti ime i prezime, a ispisati prezime i ime.
 15. Napiši program koji računa volumen kvadra duljine bridova a, b i c.
 16. Napiši program koji će za unesene pribrojnike ispisati matematički izraz zbrajanja (npr. Ako se unese a=50, a b=30, program treba ispisati 50+30=80).
 17. Napiši program koji će unijeti stranicu a i zatim nacrtati jednakostranični trokut ako je unesena stranica veća od 100, a kvadrat ako je unesena stanica manja od 100 piksela.
 18. Napiši program koji će od 3 unesena cijela broja ispisati najmanji.
 19. Napiši program koji će unesenu površinu u m2 ispisati površinu u dm2, cm2, mm2, km2
 20. Pokušaj nacrtati zvijezdu (s 5 ili 6 vrhova).

Preuzmi rješenja zadataka.