Uputa MZO-a za isporuku obrazovnih sadržaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima svaki dan u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

 

 

Razred         Termin

1. razred OS 8 — 10 h

2. razred OS 10 — 12.30 h

3. razred OS 13 — 16 h

4. razred OS 16 — 19 h

 

Prvi dan emitiranja nastave na daljinu preko HRT 3 pod nazivom Škola na Trećem bit će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine. Za učenike predmetne nastave osnovnih škola i učenike srednjih škola svaki dan će biti definiran raspored i pripremljeni sadržaji za online nastavu za osnovni paket predmeta od 4 do sati na dan. Sadržaji će  uključivati  videosnimku  predavanja,  kao  i  dodatne  radne materijale. Dodatno  se  potiču  svi  predmetni  nastavnici  da,  osim   ovoga   osnovnog paketa, pripremaju vlastite  sadržaje  ili  organiziraju  suradnju  u  svojim  virtualnim razredima. Takoder, predmetni nastavnici čiji predmeti nisu pokriveni osnovnim paketom mogu organizirati nastavu u 5., odnosno 6. satu u danu. Pozivamo učitelje i nastavnike da svoje materijale objavljuju na CARNET-ovoj Meduzi ili Edutoriju kako bi ih i drugi mogli koristiti.

Dodatno, Sportska televizija će emitirati nastavne sadrżaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8 do 14 sati. Nastava će se održavati od tri do pet školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na stranicama MZO-a, Škole za život i stranicama CARNET-a te molimo škole da i na svojim mrežnim stranicama prenose informacije.

Za sve učenike online nastava počinje u ponedjeljak, 16. ožujka 2020., prema rasporedu i smjenama koje će odrediti MZO i objaviti na mrežnim stranicama.

Upućujemo  nastavnike da su im  na  raspolaganju i digitalni  obrazovni  sadržaji  (DOS) na CARNET-ovim stranicama koje mogu slobodno koristiti prema danom rasporedu. Pozivamo da se koriste i materijali iz virtualnih učionica, metodičkih priručnika i digitalnih udžbenika.