Kalendar rada

NOVO! Predložena promjena kalendara školske godine 2019./2020. - s uključenim danima nadoknade zbog štrajka

Nadoknada izgubljenih dana nastave obavit će se: 23.12.2019., 24.2.-27.2.2020., 9.4.2020.,18.6.-19.6.2020. i 23.6.-26.6.2020. (ukupno 12 dana).

 

Novi kalendar školske godine 2019./2020. mijenja se u:

Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. i traje do 26. lipnja 2020.

Jesenski odmor za učenike počinje 29. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine. (14 dana odmora)

Drugi dio zimskoga odmora za učenike je 28. veljače 2020. godine, s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine. (3 dana odmora)

Proljetni odmor za učenike je 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine. (4 dana odmora)

 


 

Kalendar školske godine 2019./2020. - prethodni, nevažeći:

Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. i traje do 17. lipnja 2020.

Jesenski odmor za učenike počinje 29. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.