Kalendar rada

Kalendar školske godine 2017./2018.

Nastava:

Nastava počinje 4. rujna 2017. godine i završava 15. lipnja 2018. godine.
Prvo polugodište traje od 4. rujna 2017. godine do 22. prosinca 2017. godine.
Drugo polugodište traje od 15. siječnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine.

Školski praznici:

Zimski praznici počinju 23. prosinca 2017. godine i završavaju 12. siječnja 2018. godine.
Proljetni praznici počinju 29. ožujka  2018. godine i završavaju 6. travnja 2018. godine.
Ljetni praznici počinju 15. lipnja 2018. godine.