Osnovne informacije o školi

Adresa škole:
Osnovna škola Orehovica 
Školska ulica 2
40322 Orehovica 

Telefon (tajništvo): 040 / 635-020
Telefon (zbornica): 040 / 635-132
Predmetna nastava - 095 163 5020
Razredna nastava - 095 610 7600 
Telefaks: 040 / 635-020
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 34686145036
MZO šifra škole: 20-523-002

 
RADNO VRIJEME:
 
URED RAVNATELJA
 
Ravnatelj OŠ Orehovica: Branko Sušec, prof.
Ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati (rad sa strankama: od 8.00 do 12.00 sati)
 
TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO
 
Tajnica Ljiljana Drk, upravni pravnik
Računovotkinja Tatjana Gajnik, dipl. oec.
Ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati (rad sa strankama: od 8.00 do 12.00 sati)
 
STRUČNI SURADNICI
 
Defektologinja Irena Mekovec Kolarić, prof. soc. pedagog
Rad s korisnicima:
ponedjeljak i utorak od 11.00 do 17.00 sati
srijeda, četvrtak, petak od 7.00 do 13.00 sati
 
Psihologinja Ana Grabant, dipl. i prof. psihologije (na zamjeni)
Rad s korisnicima:
ponedjeljak, utorak, srijeda od 8.00 do 14.00 sati
četvrtak i petak od 11.00 do 17.00 sati
 
Knjižničarke Matea Herman Talaš, dipl. bibl., mag. educ. philol. croat. (na zamjeni) i Ivana Vrabec, dipl. bibl.
Rad s korisnicima:
ponedjeljak od 8.20 do 12.40 i 13.35 do 14.35 sati
utorak od 8.15 do 14.15 / 8.15 do 12.35 sati,
srijeda od 8.00 do 14.00
četvrtak od 8.30 do 14.00 sati
petak od 8.00 do 14.00 sati
 

Matična škola

Broj učenika 1.- 4. razred
5.- 8. razred

Ukupno:
167
156

323
Broj odjela Čisti
Kombinirani
20
 0

Područna škola Podbrest

Broj učenika 1.- 4. razred  20
Broj odjela Kombinirani  2

Ukupno učenika Osnovne škole Orehovica: 323, ukupno odjela: 20

Broj djelatnika

Učitelji razredne nastave
Učitelji predmetne nastave
Ostali
11 
22
37
Ukupno 70Podaci o školskom području


Temeljem Odluke o usvajanju mreže osnovnih škola na području međimurske županije, Osnovna škola Orehovica obuhvaća mjesta Orehovica, Vularija, Podbrest i Sveti Križ. U sklopu Osnovne škole Orehovica radi četverogodišnja Područna škola Podbrest.

Zbog toga što su dnevne linije javnog prijevoza rijetke, za učenike iz Podbresta i Svetog Križa organiziran je prijevoz učenika u školu i to bez participacije roditelja.

 

Nastavno osoblje

Rbr Ime i prezime Predmet koji predaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.


Dubravka Drvenkar
Željko Krištofić
Emina Mlinarić
Marko Ružić
Maja Slaviček Vugrinec
Maja Srnec
Petra Srnec
Tatjana Šafarić
Marijana Višnjić
Rosanda Vrus
Senija Zadravec-Kermek
Ivanka Novak
Indira Valkaj
Marija Požgaj
Jasminka Dodlek
Branka Matjanec
Katarina Šercer
Adela Tompoš
Sanja Drakulić
Marko Opačak
Iva Matulina Martinjak
Lidija Kokot
Tomislav Vrbanec
Kristina Vrabec
Aleksandra Srnec
Tihomir Grgić
Zlatko Bacinger
Ninoslav Jambrović
Barbara Sakač Novak
Tanja Oreški
Ivana Brežnjak
Zvonko Ljubić
Sara Sabol
Santana Horvat
Dragan Ignac
Dražen Kovačić
Monika Horvat
Marija Horvat
Tamara Kušter
Anamarija Juras
Ivana Koren
Petra Lesar
Jelena Platužić Marciuš
Natalija Sklepić


razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
hrvatski jezik
hrvatski jezik
hrvatski jezik
njemački jezik
njemački jezik
njemački jezik
engleski jezik
povijest
fizika
matematika
matematika
biologija i kemija
priroda
geografija
TZK
glazbena kultura
vjeronauk
vjeronauk
informatika
informatika
tehnička kultura
likovna kultura
romska pomagačica
romski pomagač
romski pomagač
predškola
predškola
predškola
produženi boravak
produženi boravak
produženi boravak
produženi boravak
učiteljica za izvođenje nastave na jeziku romske nacionalne manjine prema modelu C
Ravnatelj i stručni suradnici

Rbr Prezime i ime Radno mjesto

1.
2.
3.
4.
5.

Branko Sušec
Irena Mekovec Kolarić 
Ana Grabant
Matea Herman Talaš
Ivana Vrabec

ravnatelj
defektologinja
psihologinja
knjižničarka
knjižničarka
Administrativno i tehničko osoblje

Rbr Prezime i ime Radno mjesto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ljiljana Drk
Danijela Fučec
Tatjana Gajnik
Štefica Gajnik
Tamara Horvat
Božica Juras
Danijel Juras
Ljubica Kodba
Sandra Kovač
Franjo Piknjač
Mirjana Pužaj
Dušanka Sačić

tajnica
kuharica
računovođa
spremačica
kuharica-spremačica
spremačica
domar-ložač
spremačica
kuharica
domar-spremač
spremačica
spremačica

 
 
Zaposleni na projektima

Rbr Prezime i ime Radno mjesto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Melanija Balaž
Blaženka Furdi Mihaljković
Sanela Habuš
Jana Kovač
Sanja Kovačić
Andreja Krnjak
Ivanka Nađ
Vlatka Novak
Kristina Vidović

pomoćnica u razrednoj nastavi
pomoćnica u razrednoj nastavi
pomoćnica u predmetnoj nastavi
pomoćnica u predmetnoj nastavi
pomoćnica u razrednoj nastavi
pomoćnica u predmetnoj nastavi
pomoćnica u razrednoj nastavi
pomoćnica u razrednoj nastavi
pomoćnica u predmetnoj nastavi

 
 
Organizacija smjena


U Osnovnoj školi Orehovica nastava je organizirana u dvije smjene.

Nastava u prvoj smjeni predmetne nastave započinje u 7.30. sati i završava u 13.30 sati, nastava u drugoj smjeni predmetne nastave započinje12.45 i traje do 17.50. U predmetnoj nastavi izmjenjuju se 5. i 7. i 6. i 8. razredi s obzirom na to koji je tjedan. Učenici razredne nastave imaju veliki odmor i užinu poslije drugog sata te nastavu organiziranu u jednoj smjeni od 8.20 do 13.30 sati. Autobus vozi nakon 5. i 6. sata. 

U Područnoj školi Podbrest nastava je organizirana u jednoj smjeni. Nastava učenicima područne škole počinje u 8.15 sati i završava prema rasporedu.
 
Za učenike od V. do VIII. razreda koji dolaze iz Svetog Križa i Podbresta organiziran je prijevoz do škole u Orehovici.
 

Izborna nastava

Naziv programa Izvršitelj programa
Vjeronauk

Engleski jezik
Informatika

Ninoslav Jambrović
Barbara Sakač Novak
Adela Tompoš
Ivana Brežnjak
Tanja Oreški

Učenici su uključeni u izvannastavne aktivnosti, dopunsku i dodatnu nastavu, kao i u razne izvanškolske aktivnosti u svojim naseljima (sportski klubovi, vatrogasci, KUD itd.).

O ostalim aktivnostima (izleti, natjecanja) više možete doznati čitajući aktualne vijesti na početnoj stranici.
Kolačići

Ovo mrežno mjesto koristi samo kolačiće (engl. cookies) nužne za ispravan prikaz sadržaja mrežnih stranica. Ne prikupljamo, pohranjujemo niti obrađujemo osobne podatke posjetitelja. Nastavkom pregleda naših mrežnih stranica prihvaćate da se nužni kolačići spreme na vaš uređaj.