Osnovne informacije o školi

Adresa škole:
Osnovna škola Orehovica 
Školska ulica 2
40322 Orehovica 

Telefon (tajništvo): 040 / 635-020
Telefon (zbornica): 040 / 635-132
Telefaks: 040 / 635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB: 34686145036

 
 
RADNO VRIJEME:
 
URED RAVNATELJA
Ravnatelj OŠ Orehovica: Željko Krištofić, mag. prim. educ.
Ponedjeljak, srijeda i petak od 7 do 15 sati (rad sa strankama: od 8 do 14 sati)
Utorak i četvrtak od 11 do 19 sati (rad sa strankama: od 12 do 18 sati)
 
TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO
Ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati (rad sa strankama: od 8 do 14 sati)
Tajnica: Ljiljana Drk, upravni pravnik
Računovotkinja: Tatjana Gajnik, dipl. oec.
 
STRUČNI SURADNICI
 
Defektologinja (Irena Mekovec Kolarić, prof. soc. pedagog)
Ponedjeljak i utorak od 12 do 18 sati.
Srijeda, četvrtak i petak od 7 do 13 sati.
Svakog četvrtog četvrtka u mjesecu - PŠ Podbrest (od 8 do 10 sati).

Psiholog (Nikola Petričević, dipl. psiholog)
Ponedjeljak, utorak i petak od 8 do 14 sati.
Srijeda i četvrtak od 12 do 18 sati.
Svakog drugog utorka u mjesecu - PŠ Podbrest (od 8 do 10 sati).
 
Knjižničarka (Ivana Vrabec, dipl. bibliotekar)
Rad s korisnicima:
Ponedjeljak - četvrtak od 9 do 15 sati.
Petak od 7,30 do 13,30 sati.
 

Matična škola

Broj učenika 1.- 4. razred
5.- 8. razred

Ukupno:
135
140

275
Broj odjela Čisti
Kombinirani
17
 0

Područna škola Podbrest

Broj učenika 1.- 4. razred 18
Broj odjela Čisti
Kombinirani
 0
 2

Ukupno učenika Osnovne škole Orehovica: 288, ukupno odjela: 19

Broj djelatnika

Učitelji razredne nastave
Učitelji predmetne nastave
Ostali
10
21
23
Ukupno 54Podaci o školskom području


Temeljem Odluke o usvajanju mreže osnovnih škola na području međimurske županije, Osnovna škola Orehovica obuhvaća mjesta Orehovica, Vularija, Podbrest i Sveti Križ. U sklopu Osnovne škole Orehovica radi četverogodišnja Područna škola Podbrest.

Zbog toga što su dnevne linije javnog prijevoza rijetke, za učenike iz Podbresta i Svetog Križa organiziran je prijevoz učenika u školu i to bez participacije roditelja.

 

Nastavno osoblje

Rbr Ime i prezime Predmet koji predaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Maja Srnec
Tatjana Šafarić
Đurđica Lukač
Jasenka Jekić
Dubravka Drvenkar
Petra Srnec
Rosanda Vrus
Marko Ružić
Senija Zadravec-Kermek
Emina Mlinarić
Ivanka Novak
Marija Požgaj
Indira Valkaj
Jasminka Dodlek
Gorana Šavora Peter
Sandra Kocijan
Adela Tompoš
Sanja Drakulić
Gordana Piskač-Kocijan
Iva Matulina Martinjak
Lidija Kokot
Tomislav Vrbanec
Kristina Vrabec
Aleksandra Srnec
Tihomir Grgić
Zlatko Bacinger
Marko Horvat
Ninoslav Jambrović
Tanja Oreški
Zvonko Ljubić
Maja Šarec Dvorski
Dragan Ignac
Dražen Oršuš
Monika Kamenić
Maja Slaviček
Petra Ivanušić

razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
hrvatski jezik
hrvatski jezik
hrvatski jezik
njemački jezik
njemački jezik
njemački jezik
engleski jezik
povijest
fizika
matematika
matematika
biologija i kemija
priroda
geografija
TZK
glazbena kultura
vjeronauk
vjeronauk
informatika
tehnička kultura
likovna kultura
romski pomagač
romski pomagač
predškola
predškola
predškola
Ravnatelj i stručni suradnici

Rbr Prezime i ime Radno mjesto
1.
2.
3.
4.
Željko Krištofić
Irena Mekovec Kolarić 
Nikola Petričević
Ivana Vrabec     
ravnatelj
defektologinja
psiholog
knjižničarkaAdministrativno i tehničko osoblje

Rbr Prezime i ime Radno mjesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ljiljana Drk
Tatjana Gajnik
Katarina Botić
Sandra Kovač
Danijel Juras
Tamara Horvat
Ružica Čerjavić
Božica Juras
Ana Čurin
tajnica
računovođa
kuharica
kuharica
domar-ložač
kuharica-spremačica       
spremačica
spremačica
spremačicaOrganizacija smjena


U Osnovnoj školi Orehovica nastava je organizirana u dvije smjene. U jednoj su smjeni učenici od 1. 3. 5. i 7. razreda, a u drugoj su smjeni učenici od 2. 4. 6. i 8. razreda.

Smjene se izmjenjuju svaki idući tjedan.

Nastava u jutarnjem turnusu započinje u 7.30 sati i završava u 12.40 sati, dok u poslijepodnevnom turnusu nastava započinje u 13.00 sati i završava u 18.10 sati. Poslije 1., 3., 4. i 5. sata učenici imaju 5-minutni odmor, a poslije 2 sata je veliki odmor koji traje 20 minuta. Za vrijeme velikog odmora organiziran je topli obrok za učenike. U jutarnjem turnusu predmetne nastave autobus polazi nakon sedmog sata u 13,15 sati ponedjeljkom i četvrtkom zbog izvannastavnih aktivnosti, DOP-a i DOD-a koji se održavaju sedmi sat.

U Područnoj školi Podbrest nastava je organizirana u jednoj smjeni. Nastava učenicima područne škole počinje u 7.45 sati i završava prema rasporedu.
 
Za učenike od V. do VIII. razreda koji dolaze iz Svetog Križa i Podbresta organiziran je prijevoz do škole u Orehovici.
 

Izborna nastava

Naziv programa Izvršitelj programa
Vjeronauk

Engleski jezik
Informatika
Ninoslav Jambrović
Marko Horvat
Adela Tompoš
Tanja Oreški

Učenici su uključeni u izvannastavne aktivnosti, dopunsku i dodatnu nastavu, kao i u razne izvanškolske aktivnosti u svojim naseljima (sportski klubovi, vatrogasci, KUD itd.).

O ostalim aktivnostima (izleti, natjecanja) više možete doznati čitajući aktualne vijesti na početnoj stranici.