Osnovne informacije o školi

Adresa škole:
Osnovna škola Orehovica 
Školska ulica 2
40322 Orehovica 

Telefon (tajništvo): 040 / 635-020
Telefon (zbornica): 040 / 635-132
Predmetna nastava - 095 163 5020
Razredna nastava - 095 610 76 00 
Telefaks: 040 / 635-020
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 34686145036
MZO šifra škole: 20-523-002

 
RADNO VRIJEME:
 
URED RAVNATELJA
Ravnatelj OŠ Orehovica: Branko Sušec, prof.
Ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati 
 
TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO
Ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati (rad sa strankama: od 8.00 do 14.00 sati)
Tajnica: Ljiljana Drk, upravni pravnik
Računovotkinja: Tatjana Gajnik, dipl. oec.
 
STRUČNI SURADNICI
 
Defektologinja (Irena Mekovec Kolarić, prof. soc. pedagog)
Ponedjeljak - utorak od 11.30 do 17.30 sati
srijeda - petak od 7.00 do 13.00

Psihologinja (Kristina Tota, mag. psych.)
Ponedjeljak - utorak od 8.00 do 14.00 sati
srijeda - četvrtak - od 11.30 do 17.30
petak - od 8.00 do 14.00
 
Knjižničar (Tomislav Pintarić, knjižničar)
Rad s korisnicima:
Ponedjeljak - četvrtak od 9.00 do 15.00 sati
Petak - od 11.00 do 17.00

Matična škola

Broj učenika 1.- 4. razred
5.- 8. razred

Ukupno:
149
138

287
Broj odjela Čisti
Kombinirani
18
 0

Područna škola Podbrest

Broj učenika 1.- 4. razred  7
Broj odjela Kombinirani  1

Ukupno učenika Osnovne škole Orehovica: 294, ukupno odjela: 19

Broj djelatnika

Učitelji razredne nastave
Učitelji predmetne nastave
Ostali
10 
22
25
Ukupno 57Podaci o školskom području


Temeljem Odluke o usvajanju mreže osnovnih škola na području međimurske županije, Osnovna škola Orehovica obuhvaća mjesta Orehovica, Vularija, Podbrest i Sveti Križ. U sklopu Osnovne škole Orehovica radi četverogodišnja Područna škola Podbrest.

Zbog toga što su dnevne linije javnog prijevoza rijetke, za učenike iz Podbresta i Svetog Križa organiziran je prijevoz učenika u školu i to bez participacije roditelja.

 

Nastavno osoblje

Rbr Ime i prezime Predmet koji predaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Jasenka Jekić
Dubravka Drvenkar
Željko Krištofić
Petra Srnec
Senija Zadravec-Kermek
Rosanda Vrus
Marko Ružić
Tatjana Jakopic
Tatjana Šafarić
Emina Mlinarić
Ivanka Novak
Marija Požgaj
Indira Valkaj
Jasminka Dodlek
Gorana Šavora Peter
Sandra Kocijan
Adela Tompoš
Sanja Drakulić
Tatjana Jakopic
Iva Matulina Martinjak
Lidija Kokot
Tomislav Vrbanec
Kristina Vrabec
Aleksandra Srnec
Tihomir Grgić
Zlatko Bacinger
Marko Horvat
Ninoslav Jambrović
Tanja Oreški
Ivana Poljak
Zvonko Ljubić
Sandra Pokos
Dragan Ignac
Dražen Oršuš
Monika Kamenić
Maja Slaviček
Marija Horvat

razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
hrvatski jezik
hrvatski jezik
hrvatski jezik
njemački jezik
njemački jezik
njemački jezik
engleski jezik
povijest
fizika i matematika
matematika
matematika
biologija i kemija
priroda
geografija
TZK
glazbena kultura
vjeronauk
vjeronauk
informatika
informatika
tehnička kultura
likovna kultura
romski pomagač
romski pomagač
predškola
predškola
predškola
Ravnatelj i stručni suradnici

Rbr Prezime i ime Radno mjesto

1.
2.
3.
4.

Branko Sušec
Irena Mekovec Kolarić 
Kristina Tota
Tomislav Pintarić    

ravnatelj
defektologinja
psihologinja
knjižničar
Administrativno i tehničko osoblje

Rbr Prezime i ime Radno mjesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ljiljana Drk
Tatjana Gajnik
Katarina Botić
Sandra Kovač
Danijel Juras
Tamara Horvat
Božica Juras
Ana Čurin
Dušanka Sačić
Mirjana Pužaj
tajnica
računovođa
kuharica
kuharica
domar-ložač
kuharica-spremačica
spremačica
spremačica
spremačica
spremačica
 
 
Zaposleni na projektima

Rbr Prezime i ime Radno mjesto
1.
2.
3.
4.
5.


6.
7.
8.

Nina Branović
Ivana Zvonarek
Vlatka Kovač
Andreja Krnjak
Ines Leskovar

Rahela Magdalenić
Sanja Međimurec
Andreja Podvezanec

pomoćnica u nastavi
dodatno učenje hrvatskog jezika
pomoćnica u nastavi
pomoćnica u nastavi
pomoćnica u nastavi i produženi boravak
pomoćnica u nastavi
produženi boravak
produženi boravak

 
 
Organizacija smjena


U Osnovnoj školi Orehovica nastava je organizirana u jednoj smjeni. 

Nastava započinje u 8.15 sati i završava u 14.25 sati. Poslije 1., 4., 5. i 6. sata učenici imaju 5-minutni odmor, a poslije 2. i 3. sata je veliki odmor koji traje 15 minuta. Za vrijeme prvog velikog odmora organiziran je topli obrok za učenike od 1. do 4. razreda, a za vrijeme drugog velikog odmora za učenike od 5. do 8. razreda. Autobus vozi nakon 5., 6. i 7. sata. 

U Područnoj školi Podbrest nastava je organizirana u jednoj smjeni. Nastava učenicima područne škole počinje u 8.30 sati i završava prema rasporedu.
 
Za učenike od V. do VIII. razreda koji dolaze iz Svetog Križa i Podbresta organiziran je prijevoz do škole u Orehovici.
 

Izborna nastava

Naziv programa Izvršitelj programa
Vjeronauk

Engleski jezik
Informatika

Ninoslav Jambrović
Marko Horvat
Adela Tompoš
Tanja Oreški
Kristina Fegeš

Učenici su uključeni u izvannastavne aktivnosti, dopunsku i dodatnu nastavu, kao i u razne izvanškolske aktivnosti u svojim naseljima (sportski klubovi, vatrogasci, KUD itd.).

O ostalim aktivnostima (izleti, natjecanja) više možete doznati čitajući aktualne vijesti na početnoj stranici.