Obavijest

Sutra, u petak, održat će se integrirani dan povodom Svjetskog dana zaštite voda. Stoga neće biti uobičajene nastave, nego će se provoditi radionice.

Radionice će početi u 7.30, a završiti u 11.30 sati, nakon čega svi učenici idu kućama.

Obavijest

U srijedu 6. 3. 2019. zbog domaćinstva županijskog Natjecanja iz kemije nastava će biti organizirana od 13.00 sati.

Učenici putnici neka čekaju autobus u 12,40 sati u Podbrestu, Svetom Križu i Vulariji.

Produženi boravak za učenike prvih, drugih i trećih razreda počinje u 11,45.

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
raspisuje
NATJEČAJ
za popunu slobodnih radnih mjesta povodom obilježavanja
TJEDNA DAROVITIH UČENIKA OŠ OREHOVICA

  1. Odgajatelj u predškoli – dva (2) izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat)
  2. Učitelj razredne nastave – deset  (10)  izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  3. Učitelj predmetne nastave – osamnaest  (18)  izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  4. Stručni suradnik (psiholog, defektolog, pedagog i knjižničar) – četiri  (1)  izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  5. Ravnatelj škole – jedan  (1)  izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: biti učenici OŠ Orehovica u školskoj godini 2018./2019., imati odličan uspjeh iz prijavljenog predmeta i uzorno vladanje. Profesijski nazivi koji se koriste u ovom Natječaju rodno su neutralni te se jednako odnose i na muški i na ženski rod. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno pedagoginji Maji Trestenjak i prihologinji Tajani Hašperger u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Škole. 

Natječaj se raspisuje 4. ožujka 2019.

Kandidati trebaju ispuniti prijavnicu u kojoj će, uz osnovne podatke, obrazložiti zašto su baš oni najbolji kandidat za zamjenu s odgajateljem, razrednim/predmetnim učiteljem, stručnim suradnikom ili ravnateljem.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 Aktiv učitelja razredne i predmetne nastave
Osnovne škole Orehovica

 

Postupak jednostavne nabave

Orehovica, 17.1.2020.

Poziv za dostavu ponuda: Kruh i pekarski proizvodi 
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda  
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Orehovica, 14.1.2019.

Poziv za dostavu ponuda: Prehrambena roba za školsku kuhinju

Poziv za dostavu ponuda: Nabava računala i računalne opreme

Kruh i pekarski proizvodi
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Smrznuti pekarski proizvodi
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Svinjsko i juneće meso
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Pileće i pureće meso
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Konzervirano voće i povrće
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Mlijeko i mliječni proizvodi
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 


 

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

Školska ulica 2, Orehovica
40 322 Orehovica

Klasa: 401-01/18-01/01
Urbroj: 2109-38-01-18-1

Orehovica, 10.1.2018.

Nabava kruha i pekarskih proizvoda

Poziv za dostavu ponuda
Prilog I  - ponudbeni list
Prilog II - obrazac troškovnika
Prilog III - izjava o integritetu
Prilog IV - izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja
Prilog V - izjava o nekažnjavanju

 


 

 

 

OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA

U ponedjeljak 4. rujna 2017. počinje nova školska godina. 

Prvi tjedan nastave u prijepodnevnoj smjeni su učenici 2., 4., 6. i 8. razreda, a u poslijepodnevnoj učenici 1., 3., 5. i  7. razreda.

Učenici će u ponedjeljak imati 3 sata nastave pa će se nastava odvijati prema sljedećoj satnici:

  • B smjena (2., 4., 6. i 8. razredi) od 7.30 do 9.55 sati 
  • A smjena (1., 3., 5. i 7. razredi) od 10.00 do 12.25 sati
  • PŠ Podbrest od 7.45 do 10.10 sati

Autobus za učenike B smjene polazi u 7.00 sati iz Svetog Križa i Podbresta i 7.10 iz Vularije, a za učenike A smjene u 9.30 sati iz Svetog Križa i Podbresta i 9.40 iz Vularije. Povratak je predviđen po završetku nastave.

Učenici prvih razreda u školu dolaze u pratnji roditelja. Svi učenici sa sobom trebaju ponijeti papuče, školsku torbu (jer će dobiti udžbenike) i pribor za pisanje.

Napominjemo roditeljima da ne trebaju kupovati bilježnice niti pisanke jer je načelnik općine Orehovica, g. Bukal, kupio količine koje će vrlo vjerojatno biti dostatne do kraja školske godine. 

ravnatelj
Željko Krištofić, mag. prim. educ.

Obavijest učenicima o popravnim ispitima

Popravni ispiti u jesenskom roku održat će se 17. i 18. kolovoza 2017. godine u 9,00 sati.