Obavijest

Danas je zadnji dan nastave prije proljetnih praznika koji traju do 26. travnja 2019. godine. Nastava počinje u ponedjeljak 29. travnja 2019. godine.

Svim učenicima želim sretan Uskrs i da ga ugodno provedete sa svojim obiteljima.

Ravnatelj

Obavijest

U subotu 13. 4. 2019. u cijeloj Republici Hrvatskoj se provodi akcija čišćenja okoliša "Zelena čistka". Općina Orehovica je također uključena u akciju kojom na svojem području organizira aktivnosti u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. U akciju će biti uključene udruge i građani. Kako živimo ili radimo u ovoj lokalnoj zajednici, predlažem da se volonterski, zajedno sa svojim roditeljima uključite u akciju.

Zborno mjesto za sve sudionike je ispred zgrade OŠ Orehovica te u Podbrestu i Vulariji ispred društvenih domova. Sa sobom možete ponijeti samo rukavice ili nekakav alat (grablje, vile, lopata). Nakon akcije Općina Orehovica je osigurala jelo i piće za sve sudionike akcije. Svi se možete uključiti u akciju u svojem mjestu stanovanja. Uložimo svi nešto u očuvanje našeg okoliša.

Obavijest

Sutra, u petak, održat će se integrirani dan povodom Svjetskog dana zaštite voda. Stoga neće biti uobičajene nastave, nego će se provoditi radionice.

Radionice će početi u 7.30, a završiti u 11.30 sati, nakon čega svi učenici idu kućama.

Obavijest

U srijedu 6. 3. 2019. zbog domaćinstva županijskog Natjecanja iz kemije nastava će biti organizirana od 13.00 sati.

Učenici putnici neka čekaju autobus u 12,40 sati u Podbrestu, Svetom Križu i Vulariji.

Produženi boravak za učenike prvih, drugih i trećih razreda počinje u 11,45.

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
raspisuje
NATJEČAJ
za popunu slobodnih radnih mjesta povodom obilježavanja
TJEDNA DAROVITIH UČENIKA OŠ OREHOVICA

  1. Odgajatelj u predškoli – dva (2) izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat)
  2. Učitelj razredne nastave – deset  (10)  izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  3. Učitelj predmetne nastave – osamnaest  (18)  izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  4. Stručni suradnik (psiholog, defektolog, pedagog i knjižničar) – četiri  (1)  izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  5. Ravnatelj škole – jedan  (1)  izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: biti učenici OŠ Orehovica u školskoj godini 2018./2019., imati odličan uspjeh iz prijavljenog predmeta i uzorno vladanje. Profesijski nazivi koji se koriste u ovom Natječaju rodno su neutralni te se jednako odnose i na muški i na ženski rod. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno pedagoginji Maji Trestenjak i prihologinji Tajani Hašperger u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Škole. 

Natječaj se raspisuje 4. ožujka 2019.

Kandidati trebaju ispuniti prijavnicu u kojoj će, uz osnovne podatke, obrazložiti zašto su baš oni najbolji kandidat za zamjenu s odgajateljem, razrednim/predmetnim učiteljem, stručnim suradnikom ili ravnateljem.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 Aktiv učitelja razredne i predmetne nastave
Osnovne škole Orehovica

 

Postupak jednostavne nabave

Orehovica, 14.1.2019.

Poziv za dostavu ponuda: Prehrambena roba za školsku kuhinju

Poziv za dostavu ponuda: Nabava računala i računalne opreme

Kruh i pekarski proizvodi
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Smrznuti pekarski proizvodi
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Svinjsko i juneće meso
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Pileće i pureće meso
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Konzervirano voće i povrće
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Mlijeko i mliječni proizvodi
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 


 

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

Školska ulica 2, Orehovica
40 322 Orehovica

Klasa: 401-01/18-01/01
Urbroj: 2109-38-01-18-1

Orehovica, 10.1.2018.

Nabava kruha i pekarskih proizvoda

Poziv za dostavu ponuda
Prilog I  - ponudbeni list
Prilog II - obrazac troškovnika
Prilog III - izjava o integritetu
Prilog IV - izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja
Prilog V - izjava o nekažnjavanju