Međunarodni stručni skup u Budimpešti

U sklopu projekta PEARLS - sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija, djelatnici triju međimurskih osnovnih škola sudjelovati će u razdoblju od 24. do 30. travnja 2017. na međunarodnom stručnom skupu u Budimpešti.

Opširnije...

Odabrani predstavnici OŠ Orehovica na međunarodnom stručnom skupu u Budimpešti

Na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj 29. rujna 2016. u prostorijama OŠ Orehovica odabrano je troje predstavnika Škole koji će sudjelovati na međunarodnom stručnom skupu koji će se održati u Budimpešti u travnju 2017. godine.

Opširnije...

Aktivnosti u sklopu projekta PEARLS

Dana 30. kolovoza 2016. godine četiri učitelja naše škole bili su sudionici drugog dijela stručnog skupa koje mu je tema bila Prevencija ranog napuštanja školovanja – kako u školi stvoriti okruženje pogodno za učenje. Mjere podrške učenicima.

Opširnije...

PEARLS - sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija

PEARLS - sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija: projekt br. NI-2014-1-DE03-KA201-001573

Kontekst projekta PEARLS: financiran uz pomoć sredstava Erasmus+ programa = EU program u području obrazovanja, poučavanja, mladeži i športa za razdoblje 2014. - 2017.

Opširnije...