Odabrani predstavnici OŠ Orehovica na međunarodnom stručnom skupu u Budimpešti

Na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj 29. rujna 2016. u prostorijama OŠ Orehovica odabrano je troje predstavnika Škole koji će sudjelovati na međunarodnom stručnom skupu koji će se održati u Budimpešti u travnju 2017. godine.

U sklopu projekta PEARLS (Preventing early school leaving leaving trough inclusive strategies) predviđeno je stručno usavršavanje učitelja koje će se održati u Budimpešti od 24. do 30. travnja 2017. godine. na kojem će sudjelovati predstavnici škola partnera iz Njemačke, Rumunjske, Mađarske, Turske i Hrvatske.

Jednoglasnom odlukom Učiteljskog vijeća, našu će Školu predstavljati učiteljica engleskog jezika Adela Tompoš, učiteljica informatike Tanja Oreški i stručna suradnica školska knjižničarka Ivana Čurila. Naša škola jedan je od partnera u konzorciju koji provodi projekt PEARLS, kojega je oformila Agencija za odgoj i obrazovanje, a zajednička potreba partnera je da u okviru KA1 projekta Eu - Erasmus+ programa rade na stručnom osposobljavanju zaposlenika škola, s ciljem povećanja inkluzije i smanjivanjem ranog napuštanja obrazovnog sustava.