Međunarodni stručni skup u Budimpešti

U sklopu projekta PEARLS - sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija, djelatnici triju međimurskih osnovnih škola sudjelovati će u razdoblju od 24. do 30. travnja 2017. na međunarodnom stručnom skupu u Budimpešti.

Osnovnu školu Kuršanec predstavljati će Koraljka Bendelja, Tamara Kronast i Jasminka Poljanec; Osnovnu školu Macinec predstavljati će Snježana Baksa, Simona Borko i Vesna Perhoč i Osnovnu školu Orehovica predstavljati će Tanja Oreški, Adela Tompoš i Senija Zadravec-Kermek. One će, u suradnji sa sudionicima iz zemalja partnera (Njemačka, Mađarska, Turska i Rumunjska), objediniti rezultate rada radnih skupina zemalja partnera u jedinstvene radne materijale koji će se primjenjivati u obrazovnim institucijama koje pohađaju pripadnici socijalno ranjivih skupina. Po završetku projekta sudionici će dobiti certifikat "Europass Mobility".