Obavijest o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje OBAVIJEST o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata prijavljenih na natječaj objavljen 6. listopada 2022. godine za radna mjesta:

 1. Učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, neodređeno. 
 2. Učitelj/ica hrvatskoga jezika za dopunsko učenje hrvatskoga jezika, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno, određeno vrijeme do 21.6.2023.
 3. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, 4 izvršitelja/ice, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, do 15. lipnja 2023. 
 4. Učitelj/ica razredne nastave - nastava Jezika i kulture romske nacionalne manjine (Model C), 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, neodređeno.

Dokument preuzmite na poveznici: Dokument za preuzimanje.

             Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Učitelj/ica likovne kulture

REPUBLIKA HRATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica
Tel: 040/635-020, Fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.skole.hr
KLASA: 112-01/21-07
URBROJ: 2019-38-01-21-09
U Orehovici, 23. svibnja 2021.

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 18. svibnja  2021. godine za radno mjesto:  

 

 1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE , nepuno radno vrijeme, neodređeno  

Izvori za provjeru znanja su: 

Rbr. Naziv pravnog akta
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
2. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora (NN128/17, 47/18)
3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
4. Pravilnik za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)
5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10)
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)
7. CARNET, LOOMEN, TEAMS

Način procjene i vrednovanja kandidata:

Sukladno članku 12. stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da je natječaj za gore navedeno radno mjesto objavljen 18. svibnja 2021. s rokom prijave do 26. svibnja 2021. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. 

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se,  od 31. svibnja do 4. lipnja 2021. godine u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.

Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

             Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Učitelj/ica razredne nastave

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2,
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr  

KLASA: 112-01/21-07
URBROJ: 2019-38-01-21-07

U Orehovici, 19. ožujka 2021.

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 15. ožujka  2021. godine za radno mjesto:  

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE puno radno vrijeme, neodređeno

Izvori za provjeru znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 2. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora (NN128/17, 47/18)
 3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 4. Pravilnik za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)
 5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10)
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)
 7. Carnet Loomen, MS Teams

Način procjene i vrednovanja kandidata:

Sukladno članku 12. Stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da su natječaji za gore navedena radna mjesta objavljeni 15. ožujka 2021. s rokom prijave do 23. ožujka 2021. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica prema kojem odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. 

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se,  od 12. do 14. travnja 2021. godine u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.

Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

U Orehovici, 19. ožujka 2021. godine           

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Učitelj/ica fizike, matematike, njemačkog jezika, razredne nastave u produženom boravku

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2,
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr  

KLASA: 112-01/21-07
URBROJ: 2019-38-01-21-07

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 3. ožujka  2021. godine za radno mjesto:  

 1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice,
 2. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (24 sata tjedno, 3,6 sati dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice,
 3. UČITELJ/ICA MATEMATIKE  (18 sati tjedno, 3,6 satI dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta,
 4. UČITELJ/ICA FIZIKE (16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno), neodređeno vrijeme,  
 5. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (20 sati tjedno, 4 sata dnevno), određeno vrijeme do 15. lipnja 2021.,  

Izvori za provjeru znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 2. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora (NN128/17, 47/18)
 3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 4. Pravilnik za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)
 5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10)
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)

Način procjene i vrednovanja kandidata:

Sukladno članku 12. Stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da su natječaji za gore navedena radna mjesta objavljeni 3. ožujka 2021. s rokom prijave do 11. ožujka 2021. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica prema kojem odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. 

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se,  od 25. do 31. ožujka 2021. godine u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.

Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

U Orehovici, 10. ožujka 2021. godine           

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Spremač/ica, kuhar/ica

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2,
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr  

KLASA: 112-01/21-07
URBROJ: 2019-38-21-01-05

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 8. veljače  2021. godine za radno mjesto:  

 1. SPREMAČ/ICA,  nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno,  neodređeno.  
 2. KUHAR/ICA, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, neodređeno.

Izvori za provjeru znanja za radno mjesto kuhar/ica su: 

 1. Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje
 2. Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama

Način procjene i vrednovanja kandidata:

Sukladno članku 12. Stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da su natječaji za gore navedena radna mjesta objavljeni 5. veljače 2021. s rokom prijave do 15. veljače 2021. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica prema kojem odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. 

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se u vremenu od 22. do 26. veljače 2021. godine u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.

Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

U Orehovici, 11. veljače 2021. godine           

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Produženi boravak

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2,
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr
KLASA: 112-07/21-01/01
URBROJ: 2109-38-01-21-02

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

I.

prijavljenih na natječaj objavljen 18. siječnja 2021. godine za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku OŠ Orehovica – 3 izvršitelja/ice, VSS razredna nastava, magistar primarne edukacije na određeno i nepuno radno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, a najduže do 18. lipnja 2021.  

Pravni izvori za pripremu kandidata – učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)
 4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)
 5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)
 7. CARNet LMS Loomen
II.

Vrednovanje kandidata povjerenstvo utvrđuje putem razgovora (intervuja) s kandidatom, a vrednuje se bodovima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

III.

Vrednovanje kandidata putem razgovora održati će se dana 28. siječnja 2020. godine u 9,00 sati u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica u uredu defektologinje. Popis kandidata koji će biti pozvani na razgovor i točno vrijeme objavit će se naknadno.

U Orehovici, 25. siječnja 2021. godine

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

           

Kolačići

Ovo mrežno mjesto koristi samo kolačiće (engl. cookies) nužne za ispravan prikaz sadržaja mrežnih stranica. Ne prikupljamo, pohranjujemo niti obrađujemo osobne podatke posjetitelja. Nastavkom pregleda naših mrežnih stranica prihvaćate da se nužni kolačići spreme na vaš uređaj.