Roditeljski sastanak za roditelje učenika 8.c razreda

Prvi roditeljski sastanak 8.c razreda održat će se  17. rujna 2019. u 17:00 u prostorijama OŠ Orehovica.

Dnevni red:

  1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
  2. Pravilnik o kućnom redu Škole
  3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
  4. Kalendar rada i organizacija nastave
  5. Novčana davanja
  6. Biranje roditelja u Vijeće roditelja
  7. Ostala pitanja

Razrednik Tomislav Vrbanec