Roditeljski sastanak za roditelje učenika 1.a i 1.b razreda

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 1.a i 1.b razreda održat će se u srijedu, 20.11.2019. u 16 sati.

Dnevni red:

  1. Dijana Miri, Obiteljski centar: Suradnja roditelja i škole, predavanje
  2. Izvanučionička nastava – kazalište, Varaždin
  3. Analiza rada učenika
  4. Ostala pitanja

Učiteljice:
Jasenka Jekić
Dubravka Drvenkar