Opći akti Škole

Školska godina 2023./2024.

U ovom članku možete pronaći sljedeće dokumente:

Godišnji plan i program škole
Školski kurikulum
Godišnji plan i program rada predškole


Statut škole
Izmjene i dopune Statuta škole
Pravilnik o kućnom redu

Etički kodeks
Pravilnik o radu

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u školi
Poslovnik o radu Školskog sportskog društva
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad  
Odluka o rasporedu radnog vremena radnika škole  
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 
Pravilnik o zapošljavanju  
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 
Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 


Javna nabava:

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) - Ivana Čurila 
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) - Marko Horvat 
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) - Jelena Horvatić 
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) - Sandra Kocijan
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) - Marijan Krčmar 
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) - Željko Krištofić 
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) - Smiljana Polgar
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) - Alen Ružić

Javna objava informacija o trošenju sredstava

Veljača 2024.
Siječanj 2024.


Financije:

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu.

Plan nabave za 2024
Obrazloženje fin plana za 2024
Financijski plan za 2024 i projekcije za 2025 i 2026
Rebalans financijskog plana 2023 - 2 dio
Rebalans financijskog plana 2023 - 1 dio

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu
Bilješke uz financijske izvještaj za 2023. godinu

Izvršenje financijskog plana od siječnja do lipnja 2023.

Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. - rebalans
Plan nabave za 2023.

Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Financijski izvještaj siječanj-lipanj 2022.  
Bilješke uz financijski izvještaj siječanj-lipanj 2022.

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu

Registar sklopljenih ugovora 2021. 
Donacije u 2021.
Financijski plan za 2021. - rebalans 
Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.  
Plan nabave za 2022.

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. - rebalans    
Objašnjenje rebalansa 2020.    
Plan nabave za 2021.   
Objašnjenje prihoda i rashoda   
Prijedlog financijskog plana 2021.-2023.

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu 
Plan nabave za 2020.  
Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija 2021., 2022.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu 
Plan nabave za 2018.

Donacije u 2017.
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski plan za 2017. godinu  
Plan nabave za 2017. godinu 

Donacije u 2016. godini  
Pregled sklopljenih i izvršenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. godini.
Financijski izvještaj za 2016. godinu
Financijski plan za 2016. godinu
   
Plan nabave za 2016. godinu  

Financijski plan za 2015. godinu
Plan nabave za 2015. godinu  
Godišnji izvještaj za 2015. godinu 

Financijski izvještaj za 2014. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2014. godinu

 

Godišnji plan i program

Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, a donosi ga Školski odbor.

Godišnjim planom i programom rada školske ustanove utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži u pravilu: podatke o uvjetima rada, podatke o izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, planove rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, planove rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama škole, podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.

Na sjednici Školskog odbora, održanoj 2. listopada 2019. prihvaćen je prijedlog godišnjeg plana i programa Škole za školsku godinu 2019./2020.

 

Školski kurikul

Kurikul podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.
Školski kurikul sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika. Uz službeni program, kurikul sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsnu specifičnost škole.
Školskim kurikulom utvrđen je dugoročni i  kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojno obrazovne programe i projekte.
Pri izradi školskog kurikula stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikula jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice. Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole.

Na sjednici Školskog odbora, održanoj 2. listopada 2019. prihvaćen je prijedlog školskog kurikula za školsku godinu 2019./2020.

 

 

Kolačići

Ovo mrežno mjesto koristi samo kolačiće (engl. cookies) nužne za ispravan prikaz sadržaja mrežnih stranica. Ne prikupljamo, pohranjujemo niti obrađujemo osobne podatke posjetitelja. Nastavkom pregleda naših mrežnih stranica prihvaćate da se nužni kolačići spreme na vaš uređaj.