Sveti Nikola u PŠ Podbrest

Iako smo već mislili da nas ove godine neće posjetiti, sveti Nikola (a čuli smo i Krampusa) ipak je došao 6. 12.  i nama u posjet.
Čizmice smo počistili, pjesmice mu pjevali, a on nas je nagradio slatkišima.
Dragi sveti Nikola, dođi nam i sljedeće godine!