Okvirni vremenici pisanih provjera


Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10) svaka je škola dužna imati okvirni vremenik pisanih provjera za tekuću školsku godinu.

Škola je dužna do kraja trećega tjedna nastave u svakom polugodištu javno objaviti vremenik za sve razredne odjele na oglasnoj ploči ili mrežnoj stranici škole.

Vremenik predlaže učitelj, a usklađuje i donosi Učiteljsko vijeće. 

NAPOMENA: Navedeni datumi pismenih provjera znanja su okvirni. Moguće su promjene termina radi bolesti učitelja ili drugih nepredvidljivih okolnosti.

Sukladno članku 10. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, raspored pisanja kratkih provjera znanja biti će objavljen 5 dana prije na oglasnoj ploči Škole.

Ovdje možete preuzeti okvirne vremenike pisanih provjera za pojedine razrede za drugo polugodište školske godine 2016./2017.

Vremenik pisanih provjera 1.a
Vremenik pisanih provjera 1.b
Vremenik pisanih provjera 1.c
Vremenik pisanih provjera 2.a
Vremenik pisanih provjera 2.b
Vremenik pisanih provjera 2.c
Vremenik pisanih provjera 3.a 
Vremenik pisanih provjera 3.b 
Vremenik pisanih provjera 3.c
Vremenik pisanih provjera 4.a
Vremenik pisanih provjera 4.b
Vremenik pisanih provjera 4.c
Vremenik pisanih provjera 5.a
Vremenik pisanih provjera 5.b
Vremenik pisanih provjera 6.a
Vremenik pisanih provjera 6.b
Vremenik pisanih provjera 7.a
Vremenik pisanih provjera 7.b
Vremenik pisanih provjera 7.c
Vremenik pisanih provjera 8.a
Vremenik pisanih provjera 8.b