Okvirni vremenici pisanih provjera


Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10) svaka je škola dužna imati okvirni vremenik pisanih provjera za tekuću školsku godinu.

Škola je dužna do kraja trećega tjedna nastave u svakom polugodištu javno objaviti vremenik za sve razredne odjele na oglasnoj ploči ili mrežnoj stranici škole.

Vremenik predlaže učitelj, a usklađuje i donosi Učiteljsko vijeće. 

NAPOMENA: Navedeni datumi pismenih provjera znanja su okvirni. Moguće su promjene termina radi bolesti učitelja ili drugih nepredvidljivih okolnosti. Aktualni datumi pismenih provjera nalaze se u e-Dnevniku za učenike.

Sukladno članku 10. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, raspored pisanja kratkih provjera znanja biti će objavljen 5 dana prije na oglasnoj ploči Škole.

Ovdje možete preuzeti okvirne vremenike pisanih provjera za pojedine razrede za prvo polugodište školske godine 2018./2019.

 

5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b