Zagonetna Mura istražuje tajne šume kraj Mure

Učenici polaznici Zagonetne Mure u subotu 16. travnja 2016. godine posjetili su područje Starog mlina kod Svetog Martina na Muri. Tamo su vrijedno istraživali biljni svijet šume i karakteristike tla kraj rijeke Mure. 

Iako je bilo vjetrovito, dan je bio krasan i topao - upravo savršen za istraživački izlazak na teren.

Nakon dolaska na odredište, učiteljica Kristina Vrabec učenicima je dala osnovne upute za rad. Zatim je Adriana pročitala Molitvu šume kako bi se učenici prisjetili koliko je šuma važan sastavni dio našeg života i da se prema njoj treba odnositi s poštovanjem. Na zajedničkom uvodnom zadataku učenici su se trebali prisjetiti životnih uvjeta u šumi i kopnenim vodama.

Učenici su zatim krenuli su u istraživački rad podijeljeni u parove. Zadaci postavljeni pred njih bili su:
- uzimanje otiska kore drveta,
- određivanje lišća u šumi prema GLOBE karti,
- ispitivanje temperature tla i zraka,
- određivanje lužnatosti/kiselosti tla i određivanje boje tla,
- određivanje visine drveća,
- prebrojavanje i određivanje biljaka po m2,
- pronalaženje, determiniranje i značaj zeljastog bilja i grmlja i
- sakupljanje uzoraka za herbarij.

Oko podneva učenici su dobili zasluženi ručak, a nakon njega ponovo prionuli na rad. Nakon  obavljenih zadataka, ostalo je dovoljno vremena za igru na obližnjem igralištu. Velike ljuljačke i penjalice bile su odlične za zabavu, a igrale su se i društvene igre. Ponovo je otkrivena i igra skrivača - šumska okolina savršena je za to!

Vrijeme je prošlo u trenu, a do sljedećeg izlaska na teren pogledajte samo mali dio atmosfere u galeriji slika.

Tim Zagonetna Mura

Više slika