Samostalno istraživanje prije odlaska na teren

Polaznici Zagonetne Mure dobili su zadatak da samostalno istražuju zadane teme prije samog polaska na teren. Učenici su podijeljeni u tri tima: prirodni, kemijski i geografski tim.

PRIRODNI TIM

ČLANOVI: Teo Varga, Sara Vrbanec, Kevin Kocijan, Maja Just
ZADATAK: Istražiti biljni i životinjski svijet Regionalnog parka Mura- Drava na području Međimurske županije; točnije koje biljke su prisutne na području parka; koje životinje su prisutne na području parka; što su to invazivne vrste; koje su biljne i životinjske invazivne vrste prisutne na području parka. Sakupiti tekstualne i slikovne informacije (putem interneta, literature iz knjižnice (enciklopedije, časopisi…)) i spremati ih u mape dobivene prilikom posjeta Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međimurske županije u Križovcu.

KEMIJSKI TIM

ČLANOVI: Dragica Juras, Mateja Horvat, Dario Oršuš, Marko Horvat, Adrijana Klobučarić
ZADATAK: Istražiti svojstva vode i tla Regionalnog parka Mura- Drava na području Međimurske županije; točnije koja su fizikalna i kemijska svojstva vode; koja su fizikalna i kemijska svojstva tla; koji se parametri ispituju kod ispitivanja vode; koji se parametri ispituju kod ispitivanja svojstava tla; što znače koji parametri koji se ispituju (npr. pH vrijednost, količina kisika u vodi; nitrati, nitriti itd. …) Sakupiti tekstualne i slikovne informacije (putem interneta, literature iz knjižnice (enciklopedije, časopisi…)) i spremati ih u mape dobivene prilikom posjeta Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međimurske županije u Križovcu.

GEOGRAFSKI TIM

ČLANOVI: Tin Plaftak, Laura Kedmenec, Mihael Horvat, Mateo Fuler
ZADATAK: Istražiti opće geografske pojmove vezane za Regionalni  park Mura- Drava na području Međimurske županije; točnije opći podaci o parku (prostor u km2; koje države obuhvaća, istražiti izvor rijeke Mure, ušće, dužinu u km; porječje, slijev, nazivi za Muru u različitim državama, riječni režim (min. i max. vodostaji); vrste tla uz rijeku Muru u Međimurju, riječna erozija, meandri. Sakupiti tekstualne i slikovne informacije (putem interneta, literature iz knjižnice (enciklopedije, časopisi…)) i spremati ih u mape dobivene prilikom posjeta Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međimurske županije u Križovcu.

Timovi su istraživanje obavljali kod kuće, ali i u informatičkoj učionici. Rezultate istraživanja uobličili su u prezentacije i prezentirali ih ostalim članovima projekta. Dio atmosfere pogledajte u galeriji slika.

Više slika