Aktiv razredne nastave

ČLANOVI AKTIVA RAZREDNE NASTAVE OŠ OREHOVICA U ŠK. GOD. 2020./2021.

Rbr. Ime i prezime Predmet koji predaje
Razred
1. Maja Žamarija razredna nastava 1.a
2. Emina Mlinarić razredna nastava 1.b
3. Petra Ružić razredna nastava 2.a
4. Dubravka Drvenkar razredna nastava 2.b
5. Petra Srnec razredna nastava 3.a
6. Željko Krištofić razredna nastava 3.b
7. Senija Zadravec-Kermek razredna nastava 3.c
8. Rosanda Vrus razredna nastava 4.a
9. Marko Ružić razredna nastava 4.b
10. Tatjana Šafarić razredna nastava 1./2.c.-PŠ
11. Branka Matjanec njemački jezik 1.abc, 2.abc,
3.c 
12. Tamara Kušter njemački jezik  3.ab, 4.ab
13. Adela Tompoš engleski jezik  4.ab 
14. Tanja Oreški informatika 3.c
15. Ivana Poljak informatika 1.abc, 2.abc,
3.ab, 4.ab
16. Ninoslav Jambrović vjeronauk  1.c, 2.abc,
4.ab
17. Marko Horvat vjeronauk 1.ab, 3.abc 
18. Zlatko Bacinger glazbena kultura  4.ab
19. Irena Mekovec Kolarić stručna suradnica -
defektologinja
 
20. Kristina Tota stručna suradnica -
psihologinja
 
21. Ivana Vrabec stručna suradnica -
knjižničarka
 

Voditeljica Aktiva razredne nastave za školsku godinu 2020./2021. je Senija Zadravec-Kermek, dipl. uč. savjetnik.

Aktiv razredne nastave je stručno vijeće u školi koje okuplja učitelje razredne nastave i učitelje predmetne nastave koji u razrednoj nastavi održavaju nastavu stranih jezika, glazbene kulture u 4. razredu, informatike i vjeronauka te stručne suradnike.
Sastanci Aktiva održavaju se jednom mjesečno i na njima se, uz stalnu temu vezanu za tematsko mjesečno planiranje po razredima i planiranje ostvarivanja izvanučioničke nastave, realiziraju i teme vezane za permanentno usavršavanje učitelja kroz predavanja i radionice te aktualne teme.