Vijeće roditelja

 

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA OŠ OREHOVICA - ŠK.GOD. 2020./2021.

Razred Ime i prezime roditelja Mjesto stanovanja
1.a Danijela Kreslin Orehovica
1.b Ivanka Kosi Nađ Vularija
2.a Zvezdana Oršuš Orehovica
2.b Ana Šestak Orehovica
1.c/2.c Ivana Kavran Podbrest
3.a Sanja Horvat Orehovica
3.b Marina Bogdanić Orehovica
3.c  Nadica Plaftak Orehovica
4.a  Dragica Antonović Vularija
4.b Ljiljana Balog Podbrest
5.a Marijeta Petrina Orehovica
5.b Andreja Oršuš Orehovica
5.c Suzana Vurušić Orehovica
6.a  Danijela Horvat Orehovica
6.b Danijela Horvat Orehovica
7.a  Marko Balog Orehovica
7.b Ivica Bukal Podbrest
8.a Natalija Hlapčić Vularija
8. b  Jagoda Oršuš Orehovica
Žapci Ivanka Obadić Orehovica
Pčelice Senad Balog Orehovica
Leptirići Martina Marčec Orehovica

Predsjednica Vijeća roditelja je Ana Šestak.

Sjednica 11.2.2021.
Poziv   
Zapisnik

Sjednica 12.10.2020.
Poziv
Zapisnik