Tim za kvalitetu

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG TIMA ZA KVALITETU OŠ OREHOVICA

  Ime i prezime
1. Branko Sušec
2. Sanja Drakulić
3. Monika Kamenić
4. Irena Mekovec Kolarić
5. Tanja Oreški
6. Aleksandra Srnec
7. Petra Srnec
8. Ivana Vrabec
9. Senija Zadravec-Kermek

 

Odluka o imenovanju školskog tima za kvalitetu