Vijeće učenika

 

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA OŠ OREHOVICA U ŠK. GOD. 2018./2019.

  Ime i prezime i razred
1. Marin Ignac 1.a
2. Melisa Bogdanić 1.b
3. Leon Novak 1.c
4. Nikola Vranović 2.a
5. Lorena Balog 2.b
6. Ema Krčmar 3.a
7. Lorena Hrastić 3.b
8. Marina Marić 4.a
9. Tin Botić 4.b
10. Dominik Petrina 3.c/4.c
11. Robert Horvat 5.a
12. Lucija Štefičar 5.b
13. Eni Bratuša 6.a
14. Zdravko Balog 6.b
15. Martina Ignac 7.a
16. Brigita Višnjić 7.b
17. Lidija Oršuš 7.c
18. Adrian Weinberger Kosi 8.a
19. Sara Vrbanec 8.b

Predsjednik Vijeća učenika je Adriean Weinberger Kosi, a njegova zamjenica je Sara Vrbanec.