Zakoni i pravilnici

Donosimo pregled zakona, pravilnika i odluka koje se odnose na rad škole. Poveznice vode na web mjesto Agencije za odgoj i obrazovanje.

Zakoni Republike Hrvatske vezani uz rad škole

Pravilnici Ministarstva znanosti i obrazovanja vezani uz rad škole

Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja vezani uz rad škole


 

Iz navedenih zakona, pravilnika i odluka izdvajamo sljedeće:

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (.pdf, 274 kB, izvor: AZOO)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednoj školi (.pdf, 855 kB, izvor: MZOS)

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (NN 82/2019)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst) (poveznica na www.zakon.hr)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/2018, 27. 7. 2018.)

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 21. 11. 2018.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (.pdf, 284 kB, izvor: AZOO)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (poveznica na Narodne Novine)