Projekt „Nasilje je OUT“

Osnovna škola Orehovica uključila se u provođenje projekta „Nasilje je OUT“. Projekt provodi udruga AdAstra sa školama partnerima, Osnovnom školom Donji Kraljevec i Osnovnom školom Draškovec. Sufinanciraju ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike, Općina Donji Kraljevec i Međimurska županija.

Prva etapa  edukacija učenika održana je 9. i 11. sudenog 2020. godine. Predstavnici učenika od 4. do 8. razreda Osnovne škole Orehovica sudjelovali su na edukaciji na temu vršnjačkog nasilja i nasilja na internetu. Teme koje su na interaktivan način obrađivane bile su pojam, vrste i oblici vršnjačkog nasilja i nasilja na internetu, rizične skupine i njihove osobine. Sudionici su se upoznali i s poželjnim načinom ponašanja u slučaju svjedočenja nasilju. 

Druga etapa
― edukacija stručnih djelatnika škole pod nazivom ― Nasilje među djecom ― prevencija i intervencija održala se 20., 21., 27. i 28. studenog 2020. godine, a osmislile su je i provele stručnjakinje iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (Marjeta Knez Turčinović, dr.med. psihijatar, subspec. psihoterapije; Dora Kralj, prof. socijalni pedagog; Vlatka Križan, prof. klinički psiholog; Nikolina Škrlec, dipl. socijalni radnik, grupni terapeut). Teme koje su obrađene uključivale su teorijski, pravni i etiološki aspekt problematike nasilja te praktični dio u kojem su kroz vlastite primjere sudionice edukacije naučile na koji način pristupiti kojoj vrsti problema. Također, sudionice edukacije dobile su i praktične pisane materijale s prijedlozima radionica za djecu, nastavnike i roditelje koje će moći koristiti u svom radu.

Treća etapa
― edukacija za sve učenike od 1. do 3. razreda na temu vršnjačkog nasilja, načinima uvažavanja razlike, donošenju odluke, načinima ponašanja u grupi, rješenjima za primjereno rješavanje nesporazuma i suzbijanje govora mržnje. Predviđeno trajanje edukacije su 2 školska sata za svaki razred odvojeno. Edukacija bi se odvijala u razredima u svim školama uključenima u projekt. Planirano održavanje je u veljači 2021. godine, ukoliko to epidemiološki uvjeti budu dozvoljavali.

 

Irena Mekovec Kolarić, defektologinja