Poveznica do materijala za rad

Radna bilježnica

Mreže računala

Escape room - pronađi ključeve i izađi iz sobe.

Anketa - samovrednovanje učenja

Dragi učenici,

molim vas da ispunite anonimnu anketu "Kako učim". Pažljivo pročitajte pitanje i procijenite gdje na skali pronalazite sebe. Molim vas da odgovorite iskreno. 
Nema pogrešnih odgovora!

Hvala!