Učitelj/ica likovne kulture

REPUBLIKA HRATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica
Tel: 040/635-020, Fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.skole.hr
KLASA: 112-01/21-07
URBROJ: 2019-38-01-21-09
U Orehovici, 23. svibnja 2021.

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 18. svibnja  2021. godine za radno mjesto:  

 

 1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE , nepuno radno vrijeme, neodređeno  

Izvori za provjeru znanja su: 

Rbr. Naziv pravnog akta
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
2. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora (NN128/17, 47/18)
3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
4. Pravilnik za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)
5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10)
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)
7. CARNET, LOOMEN, TEAMS

Način procjene i vrednovanja kandidata:

Sukladno članku 12. stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da je natječaj za gore navedeno radno mjesto objavljen 18. svibnja 2021. s rokom prijave do 26. svibnja 2021. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. 

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se,  od 31. svibnja do 4. lipnja 2021. godine u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.

Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

             Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Učitelj/ica razredne nastave

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2,
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr  

KLASA: 112-01/21-07
URBROJ: 2019-38-01-21-07

U Orehovici, 19. ožujka 2021.

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 15. ožujka  2021. godine za radno mjesto:  

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE puno radno vrijeme, neodređeno

Izvori za provjeru znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 2. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora (NN128/17, 47/18)
 3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 4. Pravilnik za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)
 5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10)
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)
 7. Carnet Loomen, MS Teams

Način procjene i vrednovanja kandidata:

Sukladno članku 12. Stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da su natječaji za gore navedena radna mjesta objavljeni 15. ožujka 2021. s rokom prijave do 23. ožujka 2021. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica prema kojem odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. 

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se,  od 12. do 14. travnja 2021. godine u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.

Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

U Orehovici, 19. ožujka 2021. godine           

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Učitelj/ica fizike, matematike, njemačkog jezika, razredne nastave u produženom boravku

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2,
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr  

KLASA: 112-01/21-07
URBROJ: 2019-38-01-21-07

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 3. ožujka  2021. godine za radno mjesto:  

 1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice,
 2. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (24 sata tjedno, 3,6 sati dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice,
 3. UČITELJ/ICA MATEMATIKE  (18 sati tjedno, 3,6 satI dnevno), određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta,
 4. UČITELJ/ICA FIZIKE (16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno), neodređeno vrijeme,  
 5. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (20 sati tjedno, 4 sata dnevno), određeno vrijeme do 15. lipnja 2021.,  

Izvori za provjeru znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 2. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora (NN128/17, 47/18)
 3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 4. Pravilnik za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)
 5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10)
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)

Način procjene i vrednovanja kandidata:

Sukladno članku 12. Stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da su natječaji za gore navedena radna mjesta objavljeni 3. ožujka 2021. s rokom prijave do 11. ožujka 2021. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica prema kojem odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. 

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se,  od 25. do 31. ožujka 2021. godine u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.

Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

U Orehovici, 10. ožujka 2021. godine           

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Spremač/ica, kuhar/ica

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2,
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr  

KLASA: 112-01/21-07
URBROJ: 2019-38-21-01-05

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 8. veljače  2021. godine za radno mjesto:  

 1. SPREMAČ/ICA,  nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno,  neodređeno.  
 2. KUHAR/ICA, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, neodređeno.

Izvori za provjeru znanja za radno mjesto kuhar/ica su: 

 1. Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje
 2. Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama

Način procjene i vrednovanja kandidata:

Sukladno članku 12. Stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da su natječaji za gore navedena radna mjesta objavljeni 5. veljače 2021. s rokom prijave do 15. veljače 2021. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica prema kojem odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. 

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se u vremenu od 22. do 26. veljače 2021. godine u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.

Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

U Orehovici, 11. veljače 2021. godine           

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Produženi boravak

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2,
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr
KLASA: 112-07/21-01/01
URBROJ: 2109-38-01-21-02

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja  kandidata

I.

prijavljenih na natječaj objavljen 18. siječnja 2021. godine za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku OŠ Orehovica – 3 izvršitelja/ice, VSS razredna nastava, magistar primarne edukacije na određeno i nepuno radno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, a najduže do 18. lipnja 2021.  

Pravni izvori za pripremu kandidata – učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)
 4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)
 5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)
 6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)
 7. CARNet LMS Loomen
II.

Vrednovanje kandidata povjerenstvo utvrđuje putem razgovora (intervuja) s kandidatom, a vrednuje se bodovima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

III.

Vrednovanje kandidata putem razgovora održati će se dana 28. siječnja 2020. godine u 9,00 sati u  Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica u uredu defektologinje. Popis kandidata koji će biti pozvani na razgovor i točno vrijeme objavit će se naknadno.

U Orehovici, 25. siječnja 2021. godine

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

           

Učitelj/ica informatike

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica
Tel: 040/635-020, Fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.hr

KLASA: 112-01/20-07
URBROJ: 2019-38-20-01-04
Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje

OBAVIJEST
o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

prijavljenih na natječaj objavljen 15. listopada 2020. godine za radno mjesto:

1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE, puno radno vrijeme, neodređeno.

Izvori za provjeru znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 2. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora (NN128/17, 47/18)
 3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 4. Pravilnik za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)
 5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10)
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)

Način procjene i vrednovanja kandidata:
Sukladno članku 12. Stavku 3. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, procjena odnosno testiranje može biti pisano ili usmeno ili obavljanjem određenog posla, a može biti i kombinacija više načina.

Budući da su natječaji za gore navedena radna mjesta objavljeni 15. listopada 2020. s rokom prijave do 23. listopada 2020. godine, a sukladno članku 12., stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Orehovica prema kojem odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata na prijedlog ravnatelja donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima.

Način procjene odnosno testiranje objavit će se u pozivu kandidatima a održat će se, 29. listopada 2020. godine u Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica.
Točno vrijeme dostavit će se kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu.

U Orehovici, 23. listopada 2020. godine

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata