Osnovne informacije o školi

Adresa škole:
Osnovna škola Orehovica 
Školska ulica 2
40322 Orehovica 

Telefon (tajništvo): 040 / 635-020
Telefon (zbornica): 040 / 635-132
Predmetna nastava - 095 163 5020
Razredna nastava - 095 610 7600 
Telefaks: 040 / 635-020
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 34686145036
MZO šifra škole: 20-523-002

 
RADNO VRIJEME:
 
URED RAVNATELJA
Ravnatelj OŠ Orehovica: Branko Sušec, prof.
Ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati (rad sa strankama:
od 8.00 do 12.00 sati)
 
TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO
Ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati (rad sa strankama:
od 8.00 do 12.00 sati)
Tajnica: Ljiljana Drk, upravni pravnik
Računovotkinja: Tatjana Gajnik, dipl. oec.
 
STRUČNI SURADNICI
 
Defektologinja (Irena Mekovec Kolarić, prof. soc. pedagog)
ponedjeljak, četvrtak i petak od 7.00 do 13.00 sati
utorak i srijeda od 11.30 do 17.30 sati

Psihologinja (Kristina Tota, mag. psych.)
utorak, srijeda i petak od 8.00 do 14.00 sati
ponedjeljak i četvrtak - od 12.00 do 18.00 sati
 
Knjižničarka (Ivana Vrabec, dipl. bibl.)
Rad s korisnicima:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 do 14.00 sati
Utorak i četvrtak od 9.30 do 15.30 sati

Matična škola

Broj učenika 1.- 4. razred
5.- 8. razred

Ukupno:
162
136

308
Broj odjela Čisti
Kombinirani
18
 0

Područna škola Podbrest

Broj učenika 1.- 3. razred  13
Broj odjela Kombinirani  1

Ukupno učenika Osnovne škole Orehovica: 311, ukupno odjela: 19

Broj djelatnika

Učitelji razredne nastave
Učitelji predmetne nastave
Ostali
10 
24
33
Ukupno 67Podaci o školskom području


Temeljem Odluke o usvajanju mreže osnovnih škola na području međimurske županije, Osnovna škola Orehovica obuhvaća mjesta Orehovica, Vularija, Podbrest i Sveti Križ. U sklopu Osnovne škole Orehovica radi četverogodišnja Područna škola Podbrest.

Zbog toga što su dnevne linije javnog prijevoza rijetke, za učenike iz Podbresta i Svetog Križa organiziran je prijevoz učenika u školu i to bez participacije roditelja.

 

Nastavno osoblje

Rbr Ime i prezime Predmet koji predaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Rosanda Vrus
Marko Ružić
Maja Srnec
Emina Mlinarić
Petra Ružić
Dubravka Drvenkar
Željko Krištofić
Petra Srnec
Senija Zadravec-Kermek
Tatjana Šafarić
Ivanka Novak
Indira Valkaj
Marija Požgaj
Jasminka Dodlek
Branka Matjanec
Tamara Kušter
Adela Tompoš
Sanja Drakulić
Marko Opačak
Iva Matulina Martinjak
Lidija Kokot
Tomislav Vrbanec
Kristina Vrabec
Aleksandra Srnec
Tihomir Grgić
Zlatko Bacinger
Marko Horvat
Ninoslav Jambrović
Tanja Oreški
Tatjana Jakopic
Zvonko Ljubić
Maja Šarec Dvorski
Dragan Ignac
Dražen Oršuš
Monika Horvat
Marija Horvat
Marijana Višnjić

razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
razredna nastava
hrvatski jezik
hrvatski jezik
hrvatski jezik
njemački jezik
njemački jezik
njemački jezik
engleski jezik
povijest
fizika
matematika
matematika
biologija i kemija
priroda
geografija
TZK
glazbena kultura
vjeronauk
vjeronauk
informatika
informatika
tehnička kultura
likovna kultura
romski pomagač
romski pomagač
predškola
predškola
predškola
Ravnatelj i stručni suradnici

Rbr Prezime i ime Radno mjesto

1.
2.
3.
4.

Branko Sušec
Irena Mekovec Kolarić 
Kristina Tota
Ivana Vrabec    

ravnatelj
defektologinja
psihologinja
knjižničarka
Administrativno i tehničko osoblje

Rbr Prezime i ime Radno mjesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ljiljana Drk
Tatjana Gajnik
Sandra Kovač
Danijela Fučec
Danijel Juras
Tamara Horvat
Štefica Gajnik
Božica Juras
Mirjana Pužaj
Dušanka Sačić
tajnica
računovođa
kuharica
kuharica
domar-ložač
kuharica-spremačica
spremačica
spremačica
spremačica
spremačica
 
 
Zaposleni na projektima

Rbr Prezime i ime Radno mjesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Blaženka Furdi Mihaljković
Sanela Habuš
Ivanka Kosi Nađ
Andreja Krnjak
Rahela Magdalenić
Sanja Oršuš
Ines Leskovar

pomoćnica u razrednoj nastavi
pomoćnica u predmetnoj nastavi
pomoćnica u razrednoj nastavi
pomoćnica u predmetnoj nastavi
pomoćnica u predmetnoj nastavi
pomoćnica u razrednoj nastavi
stručno komunikacijski posrednik

 
 
Organizacija smjena


U Osnovnoj školi Orehovica nastava je organizirana u dvije smjene. 

U jutarnjoj smjeni nastava započinje u 7.30. sati i završava u 13.00 sati. U popodnevnoj smjeni nastava započinje u 13.00 sati i završava u 17.45 sati. Učenici razredne nastave imaju veliki odmor i užinu poslije drugog sata, a učenici predmetne nastave poslije trećeg sata. Autobus vozi nakon 5., 6. i 7. sata. 

U Područnoj školi Podbrest nastava je organizirana u jednoj smjeni. Nastava učenicima područne škole počinje u 8.30 sati i završava prema rasporedu.
 
Za učenike od V. do VIII. razreda koji dolaze iz Svetog Križa i Podbresta organiziran je prijevoz do škole u Orehovici.
 

Izborna nastava

Naziv programa Izvršitelj programa
Vjeronauk

Engleski jezik
Informatika

Ninoslav Jambrović
Marko Horvat
Adela Tompoš
Tanja Oreški
Tatjana Jakopic

Učenici su uključeni u izvannastavne aktivnosti, dopunsku i dodatnu nastavu, kao i u razne izvanškolske aktivnosti u svojim naseljima (sportski klubovi, vatrogasci, KUD itd.).

O ostalim aktivnostima (izleti, natjecanja) više možete doznati čitajući aktualne vijesti na početnoj stranici.