OBAVIJEST

U školskoj godini 2019./2020. koristit će se sljedeći udžbenici:

U 1. i 5. razredu za sve nastavne predmete te 7. razredu za kemiju, biologiju i fiziku koristit će se novi udžbenici u okviru frontalne primjene novog kurikuluma. Učenici će od Škole na korištenje dobiti udžbenike, a radne bilježnice trebaju kupiti prema popisu koji su dobili od razrednika.

U 2. i 6. razredu za sve nastavne predmete te 8. razredu za kemiju, biologiju i fiziku koristit će se eksperimentalni udžbenici i dodatni materijali u okviru eksperimentalne provedbe programa Škola za život. Učenici će od Škole na korištenje dobiti udžbenike i dodatne nastavne materijale.

U 3. i 4. razredu za sve nastavne predmete te 7. i 8. razredu (osim kemije, biologije i fizike) koristit će se udžbenici koji su u upotrebi od školske godine 2014./2015. Učenici će od Škole na korištenje dobiti udžbenike, a radne bilježnice trebaju kupiti prema popisu koji su dobili od razrednika.

U izborniku Udžbenici možete preuzeti popise udžbenika za pojedini razred.

Ravnatelj
Branko Sušec