Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
40 322 Orehovica, Školska ulica 2
Tel/fax: 040/635-020
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.os-orehovica.skole.hr

KLASA: 112-07/19-01/01
URBROJ: 2109-38-01-19-45

Na temelju članka 10. Pravilnika o zapošljavanja u Osnovnoj školi Orehovica, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje 

OBAVIJEST

o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

I.

prijavljenih na natječaj objavljen 5. prosinca 2019. godine za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u OŠ Orehovica – 1 izvršitelj/ica, VSS razredna nastava, magistar primarne edukacije na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni.

Pravni izvori za pripremu kandidata – učitelj/ica razredne nastave

Rbr. Naziv pravnog akta
1.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)

3.

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)

4.

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

5.

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

6.

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. CARNET lms LOOMEN

 II.

Vrednovanje kandidata povjerenstvo utvrđuje putem razgovora (intervuja) s kandidatom, a vrednuje se bodovima.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

III.

Vrednovanje kandidata putem razgovora održati će se dana 16.12.2019. godine u 13,00 sati u Osnovnoj školi Orehovica, Školska ulica 2, Orehovica u uredu defektologinje. Popis kandidata koji će biti pozvani na razgovor i točno vrijeme objavit će se naknadno. 

U Orehovici 10. prosinca 2019. godine

 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata