Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
raspisuje
NATJEČAJ
za popunu slobodnih radnih mjesta
povodom obilježavanja

TJEDNA DAROVITIH UČENIKA OŠ OREHOVICA

 

  1. Odgajatelj u predškoli – tri (3) izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat)
  2. Učitelj razredne nastave – deset  (10)  izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  3. Učitelj predmetne nastave – dvanaest  (12)  izvršitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  4. Stručni suradnik (psiholog, defektolog i knjižničar) – tri  (3)  izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 
  5. Ravnatelj škole – jedan  (1)  izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (1 sat) 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: biti učenici OŠ Orehovica u školskoj godini 2016./2017., imati odličan uspjeh iz prijavljenog predmeta i uzorno vladanje. Profesijski nazivi koji se koriste u ovom Natječaju rodno su neutralni te se jednako odnose i na muški i na ženski rod. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave podnose se osobno u školskoj knjižnici u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Škole. Obrazac prijavnice možete dobiti kod razrednika, u školskoj knjižnici ili ga možete preuzeti ovdje.

Natječaj se raspisuje 1. ožujka 2017.

Kandidati trebaju ispuniti prijavnicu u kojoj će, uz osnovne podatke, obrazložiti zašto su baš oni najbolji kandidat za zamjenu s odgajateljem, razrednim/predmetnim učiteljem, stručnim suradnikom ili ravnateljem.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Aktiv učitelja razredne i predmetne nastave
Osnovne škole Orehovica