Roditeljski sastanak 2. a razreda

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 2. a razreda održat će se u četvrtak, 17.09.2015., u 17:00 sati u učionici 2. a razreda.

Dnevni red:
1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
2. Pravilnik o kućnom redu
3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
4. Organizacija nastave u šk. god. 2015./2016.
5. Kalendar rada škole
6. Kriteriji ocjenjivanja za 2. razred
7. Udžbenici (suglasnosti) i ostala potrebna nastavna sredstva
8. Novčana davanja u šk. god. 2015./2016.
9. Izbor predstavnika za Vijeće roditelja
10. Prava i dužnosti učenika drugog razreda
11. Ostala pitanja

Razrednica: Marijana Višnjić