Terenska nastava učenika drugih razreda

Učenici drugih razreda bili su 8. 5. 2017. na terenskoj nastavi Vode u zavičaju. 

Razgledali su akomulacijsko jezero Varaždin, tok rijeke Drave i jezero Dubrava kraj Preloga. Uživali su u sunčanom danu u igrama na spravama za vježbanje i dječjim igralima.

Ponovili su što znaju o vodama tekućicama i stajaćicama.