Roditeljski sastanak osmih razreda

Sastanak  roditelja učenika  osmih  razreda održat će se 3. lipnja 2016. godine s početkom u 17,00 sati. Na roditeljski sastanak se pozivaju i  učenici osmih razreda jer će održati predstavljanje srednjih škola.

Dnevni red:

  1. Predstavljanje srednjih škola
  2. Odluka o upisima i  vremenik upisa
  3. Upoznavanje roditelja s Pravilnikom o elementima i kriterijima vrednovanja za upise u srednju školu
  4. Upoznavanje roditelja sa strukturom razrednih odjela i brojem učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2016./2017.
  5. Ostala pitanja

Razrednici  8.a, 8.b i 8.c

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 5.a razreda

Roditeljski sastanak  5.a razreda održat  će se u utorak, 24. svibnja 2016. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama škole.

Dnevni red:

1.  Istraživanje na temu „Modeli socijalnopedagoške intervencije u
    osnovnoj školi“
2.  Izvješće o uspjehu i vladanjuučenika
3.  Ostala pitanja

Razrednik:
Jelena Sokač

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 6.a razreda

Roditeljski sastanak 6.a razreda održat će se u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. godine, u 18.15 h u učionici matematike/tehničke kulture.

Dnevni red:

1. Uspjeh učenika
2. Disciplina učenika
3. Ostala pitanja

Razrednica Iva Matulina Martinjak

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 5.b razreda

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 5.b razreda održat će se 20.5.2016. u 16.30h.

Dnevni red:

1. Informacije o uspjehu učenika
2. Problemi s disciplinom učenika
3. Ostala pitanja

Razrednik:
Ninoslav Jambrović

Roditeljski sastanak roditelja 7.a razreda

Roditeljski sastanak roditelja 7.a razreda održati će se u ponedjeljak,
23. svibnja 2016. godine sa početkom u 17.30 sati u prostorijama škole.

Dnevni red :

  1. Organizacija maturalnog putovanja
  2. Informacije o trenutnom stanju ocjena
  3. Istraživanje na temu "Modeli socijalnopedagoške intervencije u osnovnoj školi" 
  4. Ostala pitanja

Razrednik:
Tihomir Grgić

Roditeljski sastanak 2.b razreda

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 2.b razreda održat će se u četvrtak, 19. 5. 2016., u 17:30 sati.

Dnevni red:
1. Izvršavanje školskih obaveza i trenutni uspjeh učenika
2. Aktivnosti do kraja nastavne godine
3. Razredne zvjezdice 2.b razreda
4. Kratak presjek provedenih aktivnosti
5. Anketa za roditelje
6. Ostala pitanja

Razrednica:
Petra Ivanušić