Obavijest za predškolu - poziv za roditelje

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine, broj 10/1997., 107/2007. i 94/2003.) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/2014.) pozivaju se roditelji čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića da upišu djecu u program predškole koji će se provoditi u Osnovnoj školi Orehovica. 

Program predškole počinje 1. rujna 2015. pa pozivamo sve roditelje da 27. kolovoza 2015. (četvrtak) dođu na informativni sastanak u svezi sa početkom predškole. Sastanak će se održati u školi s početkom u 18,00 sati. Roditelji sa sobom trebaju ponijeti rodni list djeteta (može i fotokopija) i medicinsku dokumentaciju ukoliko dijete ima zdravstvene probleme. dijete ne mora biti prisutno sastanku.

ravnatelj
Željko Krištofić, mag.prim.educ