Završetak projekta "Učenjem do tolerancije"

Ovih smo dana završili s provođenjem projekta DOSTI Međimurske županije "Učenjem do tolerancije" u kojem je naša škola bila partner.

Kroz projekt su provedene radionice o nenasilnoj komunikaciji i rješavanju sukoba te poticanju na tolerancije i prihvaćanju različitosti, radionice vezane uz pružanje psihosocijalne podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima, radionice o suzbijanju predrasuda o osobama s invaliditetom, radionice o prepoznavanju različitih oblika nasilja među djecom i ljetni sportski kamp za djecu.

Za kraj projekta, DOSTI Međimurske županije poklonio je našim učenicima, koji su bili uključeni u projekt, pribor za pisanje i crtanje.