Međunarodni dan mira

Diljem svijeta 21. rujna se obilježava Međunarodni dan mira. Taj dan omogućuje svim pojedincima, organizacijama i nacijama da svojim jednostavnim dijelima zajednički šire poruku mira. I u našoj školi prigodno je obilježen Međunarodni dan mira. 

Učenici 3.a razreda u produženom boravku su taj dan obilježili razgovorom, naglašavajuči pri tome potrebu i važnost mira te izradom plakata i pisanjem poruka mira.