Međunarodni dan dječjih prava

Svake se godine 20. studenog u svijetu obilježava Međunarodni dan dječjih prava, dan kada je donijeta Konvencija UN-a o pravima djeteta. Učenici prvih razreda zato su cijeli tjedan posvetili upoznavanju svojih prava kroz različite aktivnosti. Naučili su da se svako dijete rađa sa temeljnim slobodama i pravima te da su ona za svu djecu jednaka. U utorak, 20. studenog druženjem su  i crtanjem u knjižnici, obilježili ovaj dan važan za svu djecu svijeta. Marljivim radom napravili su jedan veliki zajednički crtež satkan od dječjih prava: pravo na igru, pravo na školovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na ljubav….Ma, najbolje da pogledate fotografije!