3. savjetnički posjet

Naša škola sudjeluje u provedbi eksperimentalnog programa "Škola za život" u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda.

Jedan od procesa, koji omogućava provedbu eksperimentalnog programa „Škola za život“, su i savjetnički posjeti članova radnih skupina predmetnih kurikuluma. 3. savjetnički posjet, u sklopu kojeg je održana edukacija pod nazivom "Vrednovanje" održan je 3. travnja 2019. u prostorijama naše škole. Cilj edukacije bio je pružanje podrške i pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima u razumijevanju vrednovanja, poticanju razvoja vlastitih kompetencija, razmjena ideja, iskustva i primjera dobre prakse. Edukacija se sastojala od općeg dijela i tri radionice, a vidio ju je mentorski tim u sastavu: Irena Smolčec, Astrid Čulić, Ana Lopac Groš i Anita Bakovljanec.